KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Arbejdspapir

Hverdagslivet og kommunalreformen

- Erfaringer fra specialiserede tilbud på handicapområdet 2008
Lederne på de specialiserede tilbud for handicappede oplever, at der er sket markante ændringer i deres arbejdsvilkår inden for de sidste 2 år.
Udskriv Del på
Forfattere: Inge Storgaard Bonfils, Nichlas Permin Berger, Micalla Kingo Ingwersen og Anja Bihl-Nielsen
Udgivet: Februar 2009

Hverdagslivet og kommunalreformen

Efter kommunalreformen overgik de tidligere amtslige tilbud på handicapområdet til kommunal eller regional drift, og der blev indført nye markedsmekanismer for køb og salg af ydelser. Lederne skal derfor orientere sig mod de nye rammebetingelser for driften af de specialiserede tilbud.

Brugerne synes derimod ikke at opleve væsentlige ændringer endnu, men der er tegn på, at tilbud der er kortvarige og dermed har et kontinuerligt flow af nye brugere, ændrer deres ydelser, så bestillerkommunerne kan købe mere fleksibelt tilrettelagte tilbud.

Type: Arbejdspapir, AKF Working paper, 2009(03)
Udgiver: AKF, København
Vidensområder: Social, Økonomi og administration, Arbejdsmarked og uddannelse