KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Arbejdspapir

Tildeling af førtidspension og fleksjob

En kvalitativ analyse af forskelle i kommunernes praksis
Dette working paper peger med udgangspunkt i en række interview i ni forskellige kommuner på forskelle i kommunernes praksis, der kan forklare variationer i omfanget af tildelte førtidspensioner og fleksjob.
Udskriv Del på
Forfattere: Eigil Boll Hansen, Ulf Hjelmar og Thea Suldrup Jørgensen
Udgivet: August 2009

Tildeling af førtidspension og fleksjob

Undersøgelsen peger på, at disse forskelle kan henføres til en række forskellige forhold, herunder:

  • den måde, som den enkelte kommune har håndteret langvarige kontanthjælpssager og sygedagpengesager på, hvilket i en række tilfælde har drejet sig om håndteringen af en sagspukkel som følge af kommunalreformen pr. 1. januar 2007, som faldt tidsmæssigt sammen med etableringen af jobcentrene
  • den rolle, som den enkelte kommunes lægekonsulenter har i forhold til bedømmelsen af, i hvilken grad arbejdsevnen hos hver enkelt klient er varigt nedsat til et niveau, som berettiger til førtidspension
  • en række organisatoriske forhold i de enkelte kommuner, herunder en centralisering af beslutningskompetencen hos en afdelingsleder eller et team/råd frem for hos den enkelte sagsbehandler.
Type: Arbejdspapir, AKF Working paper, 2009(08)
Udgiver: AKF, København
Vidensområder: Arbejdsmarked og uddannelse, Social