KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Rapport

Sundhed til døren

Evaluering af et mobilt sundhedscenter i Stevns Kommune
Stevns Kommune gennemførte i 2007-09 et projekt, hvor man ønskede at opspore, rådgive om og forebygge livsstilssygdomme blandt kommunens borgere.
Udskriv Del på
Forfattere: Eigil Boll Hansen, Helle Bendix Kleif og Nichlas Permin Berger
Udgivet: November 2010

Sundhed til døren

For at nå ud til den brede befolkning etablerede kommunen et mobilt sundhedscenter, der kørte rundt til kommunens landsbyer og holdt ved centrale steder i kommunen fx rådhuse, supermarkeder og skoler. Som en del af "Sundhed til døren" fik borgerne også tilbudt kurser om kost og vægt, motion, rygestop og stresshåndtering.

Instituttet har evalueret:

  • i hvilken udstrækning et mobilt sundhedscenter har været en forudsætning for at opnå kontakt med de relevante målgrupper, 
  • i hvilken udstrækning projektet medvirker til, at borgerne i Stevns Kommune på kort og lang sigt opnår en forbedret trivsel og sundhed.

Den overordnede konklusion er, at Stevns Kommune i vid udstrækning har fået kontakt til borgere med risikoadfærd i form af fx overvægt eller fysisk inaktivitet. En stor del af de besøgende og deltagerne i kursusforløbene siger, at de har fået et umiddelbart udbytte, fx har de fået mere viden om sund livsstil og er blevet motiverede til at leve sundere. Men ½-2½ år efter er det kun en mindre del, der fortsat har en ændret livsstil.

Type: Rapport
Udgiver: AKF, København
Vidensområder: Sundhed, Social