KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Arbejdspapir

Ældre danskeres og indvandreres brug af pleje- og omsorgsydelser

Dette working paper viser, at ældre indvandrere mindre hyppigt end ældre danskere modtager pleje- og omsorgsydelser fra det offentlige.
Udskriv Del på
Forfattere: Eigil Boll Hansen og Galatios Siganos
Udgivet: Juni 2009

Ældre danskeres og indvandreres brug af pleje- og omsorgsydelser

Der er både en mindre tilbøjelighed til at modtage hjælp fra det offentlige overhovedet og til hver af ydelserne plejebolig, personlig pleje og praktisk bistand. Det ser imidlertid ud til, at jo længere tid indvandrerne har boet i Danmark, des mere ligner deres forbrug etniske danskeres forbrug.

Type: Arbejdspapir, AKF Working paper, 2009(06)
Udgiver: AKF, København
Vidensområder: Social, Sundhed