KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Rapport

Fastholdelse af elever på de danske erhvervsskoler

Det er regeringens mål, at flere unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Forskningsprojektet "Fastholdelse af erhvervsskoleelever i det danske erhvervsuddannelsessystem" har fokus på hvad der kan bidrage til at mindske frafaldet på de erhvervsfaglige ungdomsuddannelser.
Udskriv Del på
Forfattere: Torben Pilegaard Jensen og Britt Østergaard Larsen
Udgivet: Juli 2010

Fastholdelse af elever på de danske erhvervsskoler

I denne rapport fremlægges resultaterne fra det delprojekt, som undersøger institutionernes resultater i forhold til fastholdelse af eleverne: hvor gode er erhvervsskolerne til at fastholde eleverne i det påbegyndte uddannelsesforløb, når der tages højde for elevsammensætningen? Undersøgelsen viser, at der er forskel på erhvervsskolerne i forhold til, hvor gode eller mindre gode de er til at fastholde deres elever.

På baggrund af denne undersøgelse udpeges uddannelsesinstitutioner til forskningsprojektets kvalitative studier. Her forventes træk ved skolerne, herunder påvirkelige forhold i undervisnings- og skolemiljøet, i høj grad at være med til at forklare forskellene i erhvervsskolernes resultater.

Type: Rapport
Udgiver: AKF, København
Vidensområde: Arbejdsmarked og uddannelse