KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Arbejdspapir

Institutionernes resultater

En registerbaseret analyse af ungdomsuddannelsesinstitutionerne og betydningen af institutionstype, skolestørrelse og geografisk placering
Det er et politisk mål, at flere unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse med mulighed for videre uddannelse. I undersøgelsen  ses på, om ungdomsuddannelsesinstitutionernes størrelse, type og geografiske beliggenhed har betydning for deres resultater.
Udskriv Del på
Forfattere: Britt Østergaard Larsen, Beatrice Schindler Rangvid og Torben Pilegaard Jensen
Udgivet: Januar 2010

Institutionernes resultater

Grundlaget er analyser af, hvor gode de er til at fastholde eleverne i det påbegyndte uddannelsesforløb, når der tages højde for elevsammensætning og fagudbud. For de gymnasiale uddannelsessteder belyses resultaterne også ved de opnåede eksamenskvotienter.

Konklusionen er, at størrelse, type og geografisk beliggenhed kun har en meget begrænset betydning for resultater.

Type: Arbejdspapir
Udgiver: AKF, København
Vidensområde: Arbejdsmarked og uddannelse