KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Arbejdspapir

Betydningen af folkeskolekarakterer for gennemførelse af en merkantil erhvervsuddannelse blandt elever med indvandrerbaggrund

Dette working paper præsenterer ny indsigt i den uddannelsesmæssige integration af elever med indvandrerbaggrund ved at undersøge, hvordan karakterer fra grundskolen påvirker gennemførelsen af handelsuddannelsen og de karakterer, eleverne opnår på uddannelsens grundforløb.
Udskriv Del på
Forfattere: Beatrice Schindler Rangvid
Udgivet: Juni 2012

Betydningen af folkeskolekarakterer for gennemførelse af en merkantil erhvervsuddannelse blandt elever med indvandrerbaggrund

Datagrundlaget er individbaserede registerdata for elever, der har påbegyndt en merkantil erhvervsuddannelse. I undersøgelsen ser vi nærmere på, hvordan karakterer fra folkeskolens afgangsprøve påvirker sandsynligheden for at gennemføre grundforløbet og med hvilke karakterer. Derefter undersøger vi karakterernes indflydelse på at påbegynde og gennemføre hovedforløbet.

Resultaterne viser, at bedre skolefærdigheder fra grundskolen øger sandsynligheden for at fuldføre grundforløbet, og - delvist ved at påvirke karakterniveauet på grundforløbet - også øger fuldførelsessandsynligheden af hele uddannelsesforløbet (grund- og hovedforløb).

Resultaterne tyder på, at en forbedring af skolefærdighederne ville betyde mest for bogligt svage indvandrerelever. Men selv hvis man kunne øge de bogligt svageste elevers færdigheder til et niveau, som de bogligt stærkeste EUD-merkantilelever har, ville det kun øge gennemførelsesraten til 16%.

Det tyder på, at der er andre, stærke faktorer, som står i vejen for at opnå høje fuldførelsesrater på EUD-merkantil for elever med indvandrerbaggrund. Som resultaterne i Kolodziejczyk & Hummelgaard (2012) [Indvandreres og efterkommeres vej gennem de erhvervsfaglige uddannelser] viser, kan det skyldes, at særligt mange unge med anden etnisk baggrund end dansk ikke får en praktikplads.

Kolodziejczyk & Hummelgaard (2012) viser ligeledes, at grundskolekarakterer har betydning for, om eleven får en praktikpladsaftale.

Type: Arbejdspapir, AKF Working paper
Udgiver: AKF, København
Vidensområder: Arbejdsmarked og uddannelse, Social