KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Rapport

Faglærtes indplacering på arbejdsmarkedet

Rapporten undersøger omfanget af erhvervsuddannedes branchespredning på henholdsvis uddannelsesnære og -fjerne brancher. For udvalgte uddannelser og brancher er der set på virksomheders bevæggrunde for at ansætte personer med en erhvervsuddannelse, som ikke primært er rettet mod virksomhedens branche.
Udskriv Del på
Forfattere: Beatrice Schindler Rangvid, Britt Østergaard Larsen og Torben Pilegaard Jensen
Udgivet: Juni 2010

Faglærtes indplacering på arbejdsmarkedet

For udvalgte uddannelser og brancher er der set på virksomheders bevæggrunde for at ansætte personer med en erhvervsuddannelse, som ikke primært er rettet mod virksomhedens branche. Resultaterne viser, at de erhvervsuddannede har en stor mobilitet fra uddannelsesbranche til beskæftigelsesbranche. Denne mobilitet fører til en meget bred branchespredning.

Interviewundersøgelsen peger på, at det inden for de undersøgte uddannelser og brancher ikke er manglende uddannelsesdækning, der får virksomheder til at ansætte personer med en uddannelse, som ikke primært er rettet mod virksomhedens branche. Personerne ansættes enten, fordi de har de kompetencer, som virksomhederne efterspørger, eller fordi de faglærte ansættes i ufaglærte job, der ikke kræver specifikke fagkompetencer.

Type: Rapport
Udgiver: AKF, København
Vidensområde: Arbejdsmarked og uddannelse