KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Rapport

Adfærdsmæssige effekter af brugerbetaling

En systematisk forskningsgennemgang af danske og internationale undersøgelser på sundheds- og ældreområdet fra 1990-2011
Denne rapport foretager en systematisk gennemgang af den kvantitative empiriske litteratur om de adfærdsmæssige konsekvenser af brugerbetaling på sundheds- og ældreområdet.
Udskriv Del på
Forfattere: Astrid Kiil og Kurt Houlberg
Udgivet: Juni 2012

Adfærdsmæssige effekter af brugerbetaling

Litteratursøgningen og den efterfølgende udvælgelse af relevante studier identificerede en omfattende litteratur på sundhedsområdet, mens de adfærdsmæssige effekter af brugerbetaling på ældreområdet viste sig at være sparsomt analyseret. Gennemgangen af den empiriske litteratur viser, at brugerbetaling i de fleste tilfælde reducerer forbruget af de berørte ydelser og dermed har potentiale til at reducere de offentlige udgifter.

Samtlige af de gennemgående studier på ældreområdet og flertallet af de gennemgåede studier på sundhedsområdet finder ingen sundhedsmæssige effekter af brugerbetaling på kort sigt. Den empiriske evidens for, hvorvidt brugerbetaling på nogle ydelser inden for et givet område, men ikke på andre, forskyder forbruget fra ydelser med brugerbetaling til gratis ydelser, er blandet. I studier, der belyser fordelingsmæssige konsekvenser af brugerbetaling, findes stort set entydigt, at brugerbetaling giver anledning til nogle fordelingsmæssige konsekvenser.

Rapporten konkluderer overordnet, at indførelse af brugerbetaling på nye områder og udvidelse af eksisterende ordninger involverer nogle væsentlige økonomiske og politiske afvejninger.

Type: Rapport
Udgiver: AKF, København
Vidensområder: Økonomi og administration, Sundhed