KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Fagbladsartikel

Public service motivation

Et skjult potentiale i den offentlige sektor?
New Public Management har vænnet os til at se offentligt ansatte som egennyttemaksimerende. Men mange producenter af offentlig service vil faktisk gerne gøre en god indsats overfor brugerne og samfundet. 
Udskriv Del på
Udgivet: Februar 2011

Public service motivation

Artiklen handler om, hvad denne motivation betyder for offentlig servicelevering, og hvordan den ledelsesmæssigt kan nyttiggøres. Hovedspørgsmålet er, om public service motivation udgør et skjult potentiale i den offentlige sektor.

Type: Fagbladsartikel, Administrativ Debat
Vidensområder: Arbejdsmarked og uddannelse, Økonomi og administration