KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Fagbladsartikel

Hvad er god skolepraksis?

I lyset af PISA-undersøgelserne og ønsket om, at så mange unge som muligt får en ungdomsuddannelse, er det af interesse at spørge: Hvad er afgørende for elevernes faglige præstationer i grundskolen og dermed for deres videre udviklingsmuligheder?
Udskriv Del på
Forfattere: Jill Mehlbye
Udgivet: April 2005

Hvad er god skolepraksis?

Er det alene deres medfødte potentialer, er det alene forældrebaggrunden, dvs. forældrenes egen uddannelsesbaggrund og dermed deres muligheder for at støtte og hjælpe deres børn, eller er det (alene), hvilke udviklings- og læringsmuligheder skolerne giver eleverne? Svaret er ikke enkelt.

Det må antages, at elevernes præstationer er afhængige af mange faktorer. Det er påvist i talrige undersøgelser, at elevernes sociale baggrund spiller en stor rolle, men andre undersøgelser viser også, at de rammer, den enkelte skole giver deres elever, også er afgørende. Det var baggrunden for iværksættelsen af en stor undersøgelse om, hvilke forhold på en skole der er afgørende for elevernes faglige præstationer, når der korrigeres for elevernes sociale baggrund. Resultaterne fra undersøgelsen kortlægges i denne artikel.

Type: Fagbladsartikel, Uddannelse, 4
Vidensområder: Børn og unge, Arbejdsmarked og uddannelse