KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Bogbidrag

Organisation

Dette kapitel omhandler organiseringen af sundhedsvæsenets diagnostik og behandling af diabetiske fodsår.
Udskriv Del på
Forfattere: Karsten Vrangbæk og Nichlas Permin Berger
Udgivet: Marts 2011

Organisation

Den nuværende organisering i Danmark beskrives i oversigtsform, og barrierer samt muligheder ved denne organisering præsenteres. Kapitlet afsluttes med konkrete forslag til fremtidige indsatser med henblik på at opnå en hensigtsmæssig organisering af området.

Type: Bogbidrag, Diabetiske fodsår - en medicinsk teknologivurdering. (Medicinsk Teknologivurdering 2011:13(2), Red: Sundhedsstyrelsen: 98-115
Udgiver: Sundhedsstyrelsen, Sundhedsdokumentation, København
Vidensområder: Sundhed, Økonomi og administration