KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Fagbladsartikel

Hvordan kan flere indvandrere komme i arbejde?

Der præsenteres i artiklen en lang række forslag til, hvordan flere indvandrere kan komme i arbejde.
Udskriv Del på

Hvordan kan flere indvandrere komme i arbejde?

Der er mange håndtag at dreje på så som fremskaffelse af flere praktikpladser, udvidelse af lærernes uddannelse, langt flere løntilskudsjobs i private virksomheder fx via større løntilskud, kvoter mv., omlægning af danskuddannelsen, intensivering af indsatsen over for familiesammenførte, at de bedste kommuner i højere grad kommer til at fungere som rollemodeller, oplæringsstillinger og indslusningsløn, beskæftigelsesbonus mv. Ikke mindst set i lyset af, at det er gået den forkerte vej med integrationen af indvandrerne på arbejdsmarkedet, må det dog forudses at blive en vanskelig opgave at få væsentlig flere indvandrere integreret på arbejdsmarkedet.

Type: Fagbladsartikel, Samfundsøkonomen, 2006, 1
Vidensområder: Arbejdsmarked og uddannelse, Social