KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Fagbladsartikel

Effektivisering af den kommunale integrationsindsats

Der er store kommunale forskelle på, hvor hurtigt udlændinge, der er omfattet af integrationsloven, bliver integreret på arbejdsmarkedet.
Udskriv Del på
Forfattere: Eskil Heinesen, Eigil Boll Hansen, Line Møller Hansen, Hans Hummelgaard og Leif Husted
Udgivet: Marts 2009

Effektivisering af den kommunale integrationsindsats

AKF har gennemført en række benchmarkinganalyser, som sammenligner kommunernes integrationssucces, når der tages højde for forskelle i rammevilkår. Hovedformålet er at anspore kommunerne til vidensdeling om, hvordan indsatsen mest effektivt tilrettelægges.

En del af forskellene i integrationssucces kan nemlig skyldes forskelle i kommunernes integrationsindsats, bl.a. mht. prioritering af området, tilrettelæggelse af sagsbehandlingen og anvendelse af beskæftigelsesrettede foranstaltninger. Forskellige aktiveringsforanstaltninger har meget forskellige effekter på udlændingenes beskæftigelseschancer; ansættelse med løntilskud i private virksomheder har de største positive effekter, men anvendes kun i meget begrænset omfang.

Type: Fagbladsartikel, Samfundsøkonomen, 2009, 1: 62-66
Vidensområde: Social