KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Fagbladsartikel

Uddannelse og skolefærdigheder blandt unge udlændinge

Der er i artiklen præsenteret en række muligheder for at sikre flere unge udlændinge bedre skolefærdigheder og dermed også flere en erhvervskompetencegivende uddannelse. 
Udskriv Del på
Forfattere: Bjørg Colding, Hans Hummelgaard og Niels Kærgård
Udgivet: November 2005

Uddannelse og skolefærdigheder blandt unge udlændinge

Der er ikke nogen eksakt viden om, i hvilket omfang de enkelte initiativer vil virke. Men der er ingen tvivl om, at hvis man kan sikre unge udlændinge bedre skolekundskaber og en erhvervsfaglig uddannelse, så er der kæmpegevinster at hente i form af en stærkere integration på arbejdsmarkedet, højere indkomst og i det hele taget en bedre integration i samfundet. Derfor vil der være gode samfundsøkonomiske begrundelser for om nødvendigt at bruge ganske mange penge på indsatser, der kan forbedre udlændinges uddannelsesmæssige situation.

Type: Fagbladsartikel, Samfundsøkonomen, 5
Vidensområder: Arbejdsmarked og uddannelse, Børn og unge, Social