KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Rapport

Et frit valg? Unges overgang fra grundskolen til ungdomsuddannelserne

- om danske unge og unge fra de etniske minoriteter
  • Hvordan går det de unge, efter at de har forladt grundskolen?
  • Hvad er afgørende for deres valg af uddannelse?
  • Hvad er baggrunden for, at de unge afbryder en ungdomsuddannelse?
  • Hvilken betydning har kommunens vejledning af unge om uddannelse og erhverv for de unge og deres uddannelsesforløb?
Udskriv Del på
Forfattere: Jill Mehlbye, Pauline Hagensen og Tue Halgreen
Udgivet: August 2000

Et frit valg? Unges overgang fra grundskolen til ungdomsuddannelserne

Disse spørgsmål er undersøgt i en forløbsundersøgelse blandt 825 unge, hvori indgår både danske unge og unge fra etniske minoriteter.

Type: Rapport
Udgiver: AKF, København
Vidensområder: Arbejdsmarked og uddannelse, Børn og unge, Social