KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Rapport

Et godt skoleliv

- udvikling og læring blandt skoleelever i Vejle Kommune
Eleverne i Vejle trives for flertallets vedkommende overvejende godt. De er glade for at gå i skole, de får lavet deres lektier, og de har gode venner og kammerater. Forældrene støtter dem i deres skolegang, og familien bruger ofte fritiden på at lave forskellige aktiviteter sammen. 
Udskriv Del på
Forfattere: Jill Mehlbye, Pauline Hagensen og Tue Halgreen
Udgivet: December 2000

Et godt skoleliv

I denne undersøgelse indgår alle elever i 5. til 9. klasse på alle folkeskoler i Vejle Kommune. Alle eleverne har deltaget i en spørgeskemaundersøgelse og har også deltaget i færdighedsprøver i de boglige fag. Følgende spørgsmål bliver bl.a. analyseret i undersøgelsen:

- Hvordan trives eleverne?

- Hvordan klarer de sig rent fagligt?

- I hvor vid udstrækning får de støtte og opbakning fra forældrene?

- Hvilken sammenhæng er der mellem elevernes trivsel, indlæring og fritidsaktiviteter?

Type: Rapport
Udgiver: AKF, København
Vidensområder: Børn og unge, Social