KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Rapport

Kortlægning af de praktiske/musiske fags status og vilkår i folkeskolen

Rapport til Ministeriet for Børn og Undervisning
Formålet med denne kortlægning har været at få opdateret viden om de praktiske/musiske fags status og vilkår i folkeskolen.
Udskriv Del på
Forfattere: Rambøll, Ulf Hjelmar, Britt Østergaard Larsen og Niels Egelund (Danmarks Pædagogiske Universitetsskole)
Udgivet: Januar 2012

Kortlægning af de praktiske/musiske fags status og vilkår i folkeskolen

Nærværende rapport præsenterer resultaterne af en kortlægning af de praktiske/musiske fags status og vilkår i folkeskolen. Rapporten er udarbejdet af Rambøll, AKF og DPU for Ministeriet for Børn og Undervisning. Rapportens resultater er udtryk for et øjebliksbillede medio 2011, da der ikke er gennemført lignende undersøgelser tidligere, der i givet fald kunne have udgjort et sammenligningsgrundlag.

Kortlægningen er gennemført i perioden juni til oktober 2011. Der er gjort brug af et undersøgelsesdesign, der har haft til hensigt at give et dækkende og repræsentativt billede af en række forhold relateret til de praktiske/musiske fag. Derfor er kortlægningen overvejende funderet i kvantitativ metode.

Der er gennemført spørgeskemaundersøgelser til kommunale skolechefer, skoleledere og lærere i de praktiske/musiske fag. Supplerende er der afholdt tre symposier med skoleledere, lærere i de praktiske/musiske fag samt øvrige aktører. Symposierne havde til formål at bidrage med et indblik i status og vilkår for fagene, og samtidig at give inspiration til potentielle udviklingsmuligheder for fagene.

Det er samlet set vurderingen, at kortlægningens resultater hviler på et solidt datagrundlag.

Undersøgelsen er defineret som en kortlægning. Det betyder, at der er gennemført en systematisk og statistisk dækkende undersøgelse af fagenes status og vilkår. Fortolkninger og analyser af data er begrænset til et minimum. Der formuleres ikke anbefalinger i rapporten, da det ikke har været en del af opdraget.

Type: Rapport
Udgiver: Rambøll, København
Vidensområder: Arbejdsmarked og uddannelse, Børn og unge