KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Rapport

Forsøg med praktiske/musiske fag i folkeskolen - Evaluering

Rapport til Ministeriet for Børn og Undervisning
Ministeriet for Børn og Undervisning (daværende Undervisningsministerium) igangsatte i skoleårene 2009/2010 og 2010/2011 en række forsøg med de praktiske/musiske fag.
Udskriv Del på
Forfattere: Rambøll, Ulf Hjelmar og Niels Egelund (Danmarks Pædagogiske Universitetsskole)
Udgivet: November 2011

Forsøg med praktiske/musiske fag i folkeskolen - Evaluering

Forsøgene blev gennemført inden for fire overordnede temaer:

  • Udstrækning i hele skoleforløbet af obligatoriske undervisningsforløb inden for musik og billedkunst.
  • Afprøvning med et nyt fag ? håndværk og design ? mellem 4. og 7. klassetrin og som valgfag på 8. og 9. klassetrin.
  • Afsluttende prøver i valgfagene musik, billedkunst samt håndværk og design.
  • Afprøvning af alternativ sundhedsprofil for faget idræt (samarbejde mellem idræt og hjemkundskab).

Rambøll Management Consulting (Rambøll), Anvendt KommunalForskning (v/ Ulf Hjelmar) og Danmarks Pædagogiske Universitetsskole (v/ Niels Egelund) præsenterer i nærværende rapport en evaluering af forsøgene med de praktiske/musiske fag i folkeskolen.

Evalueringen er gennemført i perioden juni-oktober 2011 på opdrag fra Ministeriet for Børn og Undervisning. I samme periode har Rambøll, AKF og DPU gennemført en kortlægning af de praktiske/musiske fags status og vilkår i folkeskolen. Kortlægningens resultater afrapporteres i en særskilt rapport.

Evalueringen baserer sig på en kvalitativ totalundersøgelse. Alle 24 skoler, der har gennemført forsøg, har således været besøgt. Da langt de fleste antal forsøg er gennemført på tema 2 om håndværk og design, er datagrundlaget for de andre temaer meget begrænset (1-4 skoler). På de fleste skoler er der gennemført interview med skolelederen, lærere på forsøget samt elever, der har deltaget i forsøget.

Derudover er der på udvalgte skoler gennemført interview med lærere, der underviser i de praktiske/musiske fag, men under almindelige vilkår. Disse interview er delvist blevet anvendt til at beskrive undervisningen under almindelige vilkår for derigennem at kunne vurdere, om undervisningen i forsøgene er mærkbart anderledes end undervisningen på almindelige vilkår.

Derudover er lærerne blevet anmodet om at vurdere fordele og ulemper ved ideen bag forsøgene. Dette fordi det formodes, at forsøgslærerne som udgangspunkt er positivt indstillet, hvorfor det kan være relevant med perspektiver fra lærere, der ikke frivilligt har valgt at deltage i forsøgene.

Type: Rapport
Udgiver: Rambøll, København
Vidensområder: Arbejdsmarked og uddannelse, Børn og unge