KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Rapport

Folkeskolen år 2000. Evaluering af 8-punkts-programmet

Programmet Folkeskolen år 2000 er et fælles initiativ mellem Undervisningsministeriet, Kommunernes Landsforening og Danmarks Lærerforening. Programmet påbegyndtes august 1998 og afsluttedes august 2000. Formålet med programmet har været at støtte udviklingen af kvaliteten i folkeskolen. 
Udskriv Del på
Forfattere: Jill Mehlbye
Udgivet: Januar 2001

Folkeskolen år 2000. Evaluering af 8-punkts-programmet

I programmet er opstillet otte fokusområder, som kommunerne opfordredes til at udvikle i samarbejde med lærerkredse, forældre og øvrige parter omkring folkeskolen. Evalueringen er gennemført i et samarbejde mellem de fire forskningsinstitutioner AKF, DLH (nu DPU, Danmarks Pædagogiske Universitet), DPI (nu DPU) og SFI. AKF ved docent Jill Mehlbye har haft ansvaret for den koordinerende funktion i forhold til gennemførelsen af den samlede evaluering og udarbejdelsen af rapporten.

Type: Rapport
Udgiver: Undervisningsministeriets forlag, København
Vidensområder: Børn og unge, Arbejdsmarked og uddannelse