KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Rapport

Social arv - en oversigt over foreliggende forskningsbaseret viden

Hvad er negativ social arv, hvor meget ved man om årsagerne/processerne bag social arv, og hvor stærk er den sociale arv i Danmark? Disse spørgsmål søger ekspertgruppen om social arv at give et svar på i denne rapport.
Udskriv Del på
Forfattere: Torben Pilegaard Jensen og Hans Hummelgaard
Udgivet: Januar 1999

Social arv - en oversigt over foreliggende forskningsbaseret viden

Rapporten belyser social arvs rolle i det danske samfund på baggrund af både dansk og udenlandsk forskning. Bl.a. analyseres social arvs rolle i forhold til fordeling af uddannelse, indkomst og sundhed i befolkningen. Og det vurderes, hvilke konsekvenser det kan have for børn at have været udsat for ekstreme belastninger under opvæksten (incest, vold, kriminalitet mv.). Endelig ses der på daginstitutioners og skolers rolle i forhold til udligning af sociale uligheder gennnem en eventuel kompensation for negativ social arv.

Type: Rapport, (Rapport 99:9) SFI
Udgiver: Ekspertgruppen om social arv
Vidensområde: Social