KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Notat

Metodeprojektet – samtaler til unge med stofmisbrug

Eksempel på anvendelse af SØM
VIVE og Incentive har udviklet den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM, for Socialstyrelsen. Dette er et af fire eksempler på, hvordan modellen kan anvendes. Indsatsen skal bidrage til at løfte kvaliteten i misbrugsbehandling af unge mellem 15 og 25 år.
Udskriv Del på
Udgivet: Januar 2018

Metodeprojektet – samtaler til unge med stofmisbrug

Formålet med eksemplet er at illustrere, hvordan SØM og SØMs vidensdatabase kan anvendes. Modelfoto: Lars Degnbol/VIVE

Baggrund

I 2012 lancerede det daværende Social- og Integrationsministerium en række projekter med fokus på stofmisbrug. Metodeprojektet er ét af de ti projekter, som skal bidrage til at løfte kvaliteten i den sociale behandling af brug af stoffer. Projektet blev påbegyndt i 2014 og undersøger effekten af fire forskellige tilgange til misbrugsbehandling af unge mellem 15 og 25 år.

Formål

Formålet med eksemplet er at illustrere, hvordan SØM, herunder SØMs vidensdatabase, kan anvendes for en indsats med disse særlige forhold:

  • Der er relativt stort sammenfald mellem målgruppen for indsatsen og den afgrænsning af målgruppe, der anvendes i SØMs vidensdatabase.
  • Der er også relativt stort sammenfald mellem de effektmål, der anvendes til indsatsen, og de effektmål, der anvendes for målgruppen i SØMs vidensdatabase.
  • Indsatsen gennemføres med forskellig intensitet, men uden viden om, hvilken forskel dette har for virkningen af indsatsen.

Beskrivelse af, hvordan modellen anvendes

Indsatsen i eksemplet er karakteriseret ved, at målgruppe og effektmål stemmer ret godt overens med målgruppe og effektmål i SØMs vidensdatabase. Der foretages således en SØM-beregning med anvendelse af målgruppen ”Stofmisbrugere ikke i substitutionsbehandling (18-25 år)” og estimater af de økonomiske konsekvenser fra SØMs vidensdatabase.

For denne indsats må det forventes, at de konsekvenser, der er i SØMs vidensdatabase, overordnet set giver et forholdsvis godt bud på de økonomiske konsekvenser af indsatsen.


Type: Notat
Udgiver: VIVE, København
Samarbejdspartnere: Incentive
Hvem har finansieret: Socialstyrelsen
Vidensområder: Social, Økonomi og administration
Kontakt

Mette Verner

Professor MSO

2444 7088 / meve@vive.dk

Modtag vores nyhedsbrev