KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Notat

Fremskudt beskæftigelsesindsats for kvinder på krisecenter

Eksempel på anvendelse af SØM
VIVE og Incentive har udviklet den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM, for Socialstyrelsen. Dette er et af fire eksempler på, hvordan modellen kan anvendes. Eksemplet er en fremskudt beskæftigelsesindsats rettet mod borgere, der opholder sig på krisecenter.
Udskriv Del på
Udgivet: Januar 2018

Fremskudt beskæftigelsesindsats for kvinder på krisecenter

Formålet med eksemplet er at illustrere, hvordan SØM og SØMs vidensdatabase kan anvendes. Modelfoto: Lars Degnbol/VIVE

Baggrund

Københavns Kommune har bevilget penge til en fremskudt beskæftigelsesindsats, hvor en fast medarbejder så vidt muligt varetager alle beskæftigelsesfunktioner for borgeren, mens hun opholder sig på krisecenter.

Formål

Formålet med eksemplet er at illustrere, hvordan SØM og SØMs vidensdatabase kan anvendes for en indsats med disse særlige forhold:

  • Indsatsens målgruppe findes ikke i de målgrupper, som er i SØMs vidensdatabase.
  • Indsatsens effektmål findes ikke i de effektmål som er i SØMs vidensdatabase.

Beskrivelse af, hvordan modellen anvendes

SØMs vidensdatabase kan ikke anvendes til at gennemføre en beregning for indsatsen med den fremskudte beskæftigelsesindsats. Derfor gennemføres en eksempelberegning i stedet for en egentlig beregning af de økonomiske konsekvenser af indsatsen. Eksempelberegningen viser den økonomiske konsekvens af, at én kvinde i målgruppen ”Voldsudsatte kvinder” opnår den forbedring, SØM-effektmålet angiver (ingen kontakt til psykolog eller psykiater i et år efter voldshandlingen).

Denne beregning er altså ikke en beregning af økonomien for den fremskudte beskæftigelsesindsats, men udelukkende af mere generel karakter.


Type: Notat
Udgiver: VIVE, København
Samarbejdspartnere: Incentive
Hvem har finansieret: Socialstyrelsen
Vidensområder: Social, Økonomi og administration
Kontakt

Mette Verner

Professor MSO

2444 7088 / meve@vive.dk

Modtag vores nyhedsbrev