KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Notat

Socialøkonomisk investeringsmodel (SØM)

Dokumentation
VIVE og Incentive har udviklet den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM, for Socialstyrelsen. Modellen kan hjælpe kommuner og andre med at regne på de økonomiske konsekvenser af sociale indsatser. Her kan du læse om dokumentationen bag modellen.
Udskriv Del på
Forfattere: Rasmus Højbjerg Jacobsen, Jacob Nielsen Arendt, Mette Verner, Marianne Schøler Kollin, Christine Halling og Kristian Kolstrup
Udgivet: Januar 2018

Socialøkonomisk investeringsmodel (SØM)

SØM kan hjælpe kommuner og andre med at regne på de økonomiske konsekvenser af sociale indsatser. Modelfoto: Lars Degnbol/VIVE

Baggrund

Det koster penge at implementere og drive en social indsats. Til gengæld kan den bidrage til at forbedre livskvalitet og kompetencer hos de borgere, der modtager den. Samtidig kan den positive effekt på en udsat borgers liv medføre, at forbruget af en række offentlige ydelser og andre aktiviteter påvirkes. Tankegangen om i højere grad at se sociale indsatser som investeringer i mennesker ledte til, at satspuljepartierne i efteråret 2015 bevilgede penge til udviklingen af en økonomisk model for det sociale område. Et konsortium bestående af VIVE og Incentive har herefter udviklet modellen.

Beskrivelse af modellen

Modellen består af to dele:

Et beregningsredskab: Bruges til at beregne de sociale indsatsers omkostninger og budget-økonomiske konsekvenser. Her skal brugeren indtaste de tal, som beregningen skal baseres på. Det er tal om indsatsens omkostninger, dens effekt på deltageren, de afledte konsekvenser for det offentlige samt priser på de offentlige ydelser. De økonomiske konsekvenser, der kan medtages, er fx udgifter til overførselsindkomster, sundhedsydelser, sociale foranstaltninger, kommunale tilbud som herberg og udgifter som følge af kriminalitet m.m. Desuden kan man gennemføre følsomhedsanalyser, break-even beregninger og kravsanalyser.

En Vidensdatabase: Indeholder effekter af sociale indsatser og estimater til at beregne de økonomiske konsekvenser for forskellige målgrupper. Effektstørrelserne i databasen bygger på viden fra effektundersøgelser af indsatser fra både Danmark og udlandet, og i den første udgave af SØM er der i alt 425 effektestimater. Derudover er der estimater for de økonomiske kon-sekvenser med en tidsmæssig profil, der giver et bud på, hvor lang tid den økonomiske konse-kvens varer. Vidensdatabasen er tænkt som inspiration og hjælp til brugeren, når der skal ind-tastes beregningsforudsætninger i beregningsredskabet.

Anbefalinger

Brug af modellen kræver, at brugeren aktivt indtaster og udvælger de forudsætninger, beregningen skal hvile på. Hvis brugere anvender vidensdatabasen som hjælperedskab, er det vigtigt at vurdere, hvorvidt det i det konkrete tilfælde er muligt at anvende de målgrupper og konsekvenser, der er i SØMs vidensdatabase. Vidensdatabasens indhold er således afgrænset til foruddefinerede målgrupper, og estimaterne af de økonomiske konsekvenser er usikre. Derfor er det vigtigt, at modellen ikke anvendes til andet, end den er beregnet til.

Metode

VIVE har med inspiration i en tilsvarende model af Washington State Institute for Public Policy (WSIPP) anvendt en metode, hvor effekten af en social indsats på dens primære formål knyttes til afledte økonomiske konsekvenser på en række andre områder. Metoden afdækker ikke en årsagssammenhæng, men alene en korrelation, hvor der er kontrolleret for en række baggrundsoplysninger. 


Type: Notat
Udgiver: VIVE, København
Samarbejdspartnere: Incentive
Hvem har finansieret: Socialstyrelsen
Vidensområder: Social, Økonomi og administration
Kontakt

Mette Verner

Professor MSO

2444 7088 / meve@vive.dk

Modtag vores nyhedsbrev