KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Rapport

Lokaldemokratiet og borgerne

Resultater fra en borgerundersøgelse om interesse, viden, deltagelse, tillid, holdninger og prioriteringer i forhold til lokaldemokratiet
Denne undersøgelse giver et statusbillede af det lokale demokratis tilstand set fra borgernes perspektiv. Siden 2001 er der blevet gennemført lignende undersøgelser, og denne er den fjerde af slagsen. Undersøgelsen gør det dermed muligt at beskrive udviklingen i borgernes forhold til lokaldemokratiet gennem de seneste 16 år.
Udskriv Del på
Udgivet: Oktober 2017

Lokaldemokratiet og borgerne

n øget forståelse for lokalpolitik og viden om lokalpolitik er nøgleparametre i forhold til at øge deltagelsen i og opbakningen til lokaldemokratiet. Modelfoto: Sine Fiig/VIVE

Baggrund

Rapporten bygger på en spørgeskemaundersøgelse blandt knap 1.000 borgere og ser på borgernes forhold til det lokale demokrati på en række punkter. Det gælder:

  • borgernes tillid til lokalpolitikerne
  • borgernes interesse for og viden om lokalpolitik
  • om borgerne deltager i lokalpolitik
  • og om borgerne har en demokratisk eller serviceorienteret tilgang til lokaldemokratiet.

I rapporten indgår også en analyse af, hvordan borgerne ønsker at prioritere midlerne i deres kommune, og en særskilt analyse af de 18-24-åriges forhold til det lokale demokrati.

Resultater

Borgernes opbakning til lokaldemokratiet er faldende, og på den baggrund er der behov for at diskutere, hvordan man kan styrke lokaldemokratiet og lokaldemokratiets legitimitet. Undersøgelsens hovedresultater er:

  • Tilliden til politikerne er generelt høj i Danmark, og det gælder overordnet set også i forhold til lokalpolitikerne. I forhold til tidligere er der dog en tendens til en faldende tillid til lokalpolitikerne.
  • Generelt er oplevelsen blandt borgerne, at lokalpolitik er forholdsvis kompliceret og ikke helt nemt at forstå. Samtidig har interessen for lokalpolitik været svagt faldende fra 2001 til 2017.
  • Borgerne oplever, at de er forholdsvis godt informeret om lokalpolitik. Tendensen på området er dog, at vidensniveauet er faldende.
  • I Danmark er der en stærk tradition for politisk deltagelse, herunder at deltage i politiske valg. I undersøgelsen ses dog et klart fald i andelen af borgere, som tilkendegiver, at de helt sikkert ville stemme, hvis der var kommunalvalg i morgen.
  • Det er vigtigt for lokaldemokratiets vælgermæssige opbakning at engagere de unge i lokaldemokratiet allerede i forbindelse med de unges første kommunalvalg. Undersøgelsen viser imidlertid, at fire ud af fem unge har en grundlæggende opfattelse af, at det i et eller andet omfang er uinteressant at deltage i lokalpolitik.
  • Kommunen ses primært som serviceleverandør og ikke som en demokratisk arena, hvor man som borger er forpligtet til at deltage. I forhold til tidligere er der en klar tendens til, at serviceaspektet i lokaldemokratiet vægtes højere.

- Endelig indeholder rapporten også en mindre analyse af borgernes prioriteringer i lokalpolitikken. Konklusionen her er, at der i økonomiske opgangstider er et flertal af borgerne, der mener, at den bedre økonomi skal omsættes i mere service frem for skattelettelser.

Anbefalinger

En øget forståelse for lokalpolitik og viden om lokalpolitik er nøgleparametre i forhold til at øge deltagelsen i og opbakningen til lokaldemokratiet. Jo mere forståelse og viden man har om lokalpolitiske forhold, jo bedre vilkår har man også for at blive hørt og deltage i lokaldemokratiet. I forlængelse af dette kan man pege på, at en stærkere opsøgende indsats og informationsindsats om lokaldemokratiets indhold ville være central, navnlig over for grupper med en lav deltagelse i lokaldemokratiet, såsom unge, etniske danskere og borgere med en kort uddannelse.

Metode

I alt 970 borgere har deltaget i spørgeskemaundersøgelsen, der er gennemført af Danmark Statistik. Undersøgelsen er fuldt sammenlignelig med tidligere undersøgelser gennemført i 2001, 2009 og 2013.

Type: Rapport
Udgiver: VIVE, København
Hvem har finansieret: VIVE
Vidensområde: Økonomi og administration
Kontakt

Ulf Hjelmar

Programleder

3155 0420 / ulhj@vive.dk

Modtag vores nyhedsbrev