KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Rapport

Tillid og samarbejde på statslige arbejdspladser

En undersøgelse af seks arbejdspladsers arbejde med tillid og samarbejde
Medarbejderne oplever, at styrket tillid og samarbejde på deres arbejdsplads har en positiv sammenhæng med, hvordan de løser kerneopgaver som undervisning, studieadministration eller retsudøvelse. Det viser VIVEs undersøgelse af seks statslige arbejdspladsers initiativer i forhold til at styrke tillid og samarbejde.
Udskriv Del på
Forfattere: Bente Bjørnholt og Bjarke H. F. Olesen
Udgivet: August 2017

Tillid og samarbejde på statslige arbejdspladser

Undersøgelsen viser en positiv sammenhæng mellem tillid og samarbejde. Hvis man har stor tillid til sine kollegaer, oplever man også ofte i højere grad et frugtbart samarbejde på tværs af afdelinger og kontorer. Modelfoto: Ricky John Molloy/VIVE

Baggrund

I forbindelse med overenskomst 2013 blev Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) og Moderniseringsstyrelsen enige om at igangsætte et partsprojekt med fokus på tillid og samarbejde på de statslige arbejdspladser. I alt seks statslige arbejdspladser indgår i projektet og har igangsat udviklingsprojekter med henblik på at styrke tillid og samarbejde.

Partsprojektet bygger på en forventning om, at tillid og samarbejde får positive konsekvenser for, hvordan arbejdspladsen i øvrigt løser kerneopgaven som undervisning, studieadministration eller retsudøvelse.

Denne rapport følger op på initiativerne og undersøger på tværs af arbejdspladserne, hvorvidt og hvordan tillid og samarbejde bidrager til at styrke kerneopgaven, herunder om arbejdspladsernes arbejde med tillid og samarbejde påvirker medarbejdernes oplevelser af tillid, samarbejde og kerneopgaven.

Konklusion

Undersøgelsen viser, at tillid smitter. Der er således en stærk sammenhæng mellem medarbejdernes generelle tillid til andre mennesker og deres konkrete tillid til kollegaer og ledelsen på deres arbejdsplads.

Undersøgelsen viser desuden en positiv sammenhæng mellem tillid og samarbejde. Hvis man har stor tillid til sine kollegaer, oplever man også ofte i højere grad et frugtbart samarbejde på tværs af afdelinger og kontorer. Dertil kommer, at medarbejdernes tillid til andre mennesker generelt samt til deres kollegaer og ledelse har en positiv betydning for medarbejdernes oplevelse af samarbejde i deres afdeling.

Undersøgelsen understøtter, at både tillid og samarbejde har en positiv sammenhæng til kerneopgaven. Det gælder særligt for tillid. Medarbejdere med høj tillid til deres kollegaer, eller andre mennesker generelt, vurderer også ofte, at de opnår positive resultater i overensstemmelse med kerneopgaven.

De medarbejdere, der har stor tillid til deres nærmeste ledelse, har også ofte større tillid til deres kollegaer. Ledelse gør en forskel for tillid og samarbejde. Den nærmeste ledelse synes at gøre en forskel i forhold til medarbejdernes oplevelse af kerneopgaven. De medarbejdere, som anser deres nærmeste leder som visionær og retningsanvisende, oplever i højere grad end deres kollegaer, at organisationen opnår positive resultater i forhold til kerneopgaven.

Metode

Undersøgelsen bygger på primært på spørgeskemaer udsendt til medarbejdere på de seks arbejdspladser forud for og efter initiering af de seks projekter til at styrke tillid og samarbejde. Desuden er der gennemført interview med ledelses- og medarbejderrepræsentanter.

De seks arbejdspladser er:

  • Læreruddannelsen Skive
  • Retten i Aarhus
  • Kirkeministeriet
  • ToRS, et institut under det Humanistiske fakultet på Københavns Universitet
  • DMJX
  • Studieadministrationen på RUC
Type: Rapport
Udgiver: VIVE, København
Hvem har finansieret: Moderniseringsstyrelsen og CFU
Vidensområde: Økonomi og administration