KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Rapport

Nøgletalsscreening af Egedal Kommunes økonomiske balance og udgiftspolitik

Egedal Kommune har gunstige økonomiske grundvilkår, men de er mindre gunstige end tidligere. Inden for de givne økonomiske rammer har Egedal Kommune især prioriteret udgifterne til folkeskolen højt, mens udgifter til børnepasning og ældre omvendt er prioriteret relativt lavt.
Udskriv Del på
Forfattere: Kurt Houlberg, Bo Panduro og Mikkel Munk Quist Andersen
Udgivet: Juni 2017

Nøgletalsscreening af Egedal Kommunes økonomiske balance og udgiftspolitik

Efter en økonomisk ubalance i 2015 har Egedal Kommune de seneste to budgetår genskabt en balance i kommunens økonomi, der svarer til det gennemsnitlige i andre kommuner. Modelfoto: Lars Degnbol/KORA

Konklusion

De økonomiske grundvilkår er mere gunstige i Egedal Kommune end i en landsgennemsnitlig kommune. Det skyldes blandt andet, at Egedal Kommune i forhold til landsgennemsnittet har færre borgere i almennyttige boliger, færre uden beskæftigelse, færre med lavt uddannelsesniveau, færre enlige ældre og færre børn af enlige forsørgere. Set i forhold til en landsgennemsnitlig kommune er Egedals økonomiske grundvilkår dog blevet mindre gunstige i de senere år. Kommunens økonomiske frihedsgrader er dermed mindre i dag end for fire-fem år siden.

Efter en økonomisk ubalance i 2015 har Egedal Kommune de seneste to budgetår genskabt en balance i kommunens økonomi, der svarer til det gennemsnitlige i andre kommuner. Økonomistyringskulturen i kommunen er dog samtidig kendetegnet ved, at budgetoverskridelserne for ikke mindst serviceudgifterne er noget højere end gennemsnittet for kommunerne.

Analysen af kommunens udgiftspolitiske prioriteringer viser, at Egedal Kommune har et relativt højt udgiftsniveau på flere udgiftsområder, når man sammenligner med kommuner, som minder om Egedal med hensyn til, hvor store udgiftsbehovene er på de enkelte udgiftsområder. Målt i hele kroner er det særligt udgifterne til folkeskole, administration, voksne med særlige behov samt børn og unge med særlige behov, som ligger på et højere udgiftsniveau end i de mest sammenlignelige kommuner. I sammenligning med andre kommuner har Egedal Kommune omvendt et relativt lavt udgiftsniveau på børnepasningsområdet og på ældreområdet.

Baggrund 

Egedal Kommune har ønsket, at KORA gennemfører en nøgletalsscreening af kommunens økonomiske balance og udgiftspolitiske prioriteringer med henblik på at vurdere balancen i kommunens økonomi samt identificere, inden for hvilke udgiftsområder Egedal Kommune anvender flere eller færre ressourcer end sammenlignelige kommuner.

Metode

Konklusionerne er draget på baggrund af en nøgletalsscreening af Egedal Kommunes økonomiske balance og udgiftspolitiske prioritering af 11 udgiftsområder. Datagrundlaget består primært af data fra ECO Nøgletal 2017 suppleret med enkelte andre nationalt tilgængelige data om kommunernes aktiviteter mv.

Analysen af Egedal Kommunes udgiftspolitiske prioriteringer baserer sig på en sammenligning af Egedal Kommune med de mest sammenlignelige kommuner med hensyn til de overordnede økonomiske grundvilkår og udgiftsbehov på de enkelte udgiftsområder.

På fire af kommunen udvalgte områder er der på grundlag af valideringsworkshops gennemført en validering af Egedal Kommune udgiftskontering og koblet indikatorer for aktiviteter mv. sammen med de udgiftspolitiske nøgletal.

Type: Rapport
Udgiver: KORA, København
Hvem har finansieret: Egedal Kommune
Vidensområde: Økonomi og administration
Kontakt

Kurt Houlberg

Professor MsO i kommunaløkonomi

3157 6684 / kuho@vive.dk

Modtag vores nyhedsbrev