KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Notat

Dagtilbud med udvidede åbningstider

Et inspirationskatalog
Kataloget beskriver fem konkrete tilbud med udvidede åbningstider, som er eksempler på, hvordan pasning om aftenen, natten og i weekender kan organiseres. Derudover beskriver kataloget to eksempler på, hvordan kommuner kan tilrettelægge alternativ pasning i forbindelse med lukkedage.
Udskriv Del på
Forfattere: Katrine Nøhr, Nanna Høygaard Lindeberg, Gladis Johansson og Steffen Kruse Juul Krahn
Udgivet: Juni 2017

Dagtilbud med udvidede åbningstider

Inspirationskataloget skal synliggøre og sprede erfaringer med at etablere dagtilbud med udvidet åbningstid. Modelfoto: Ricky John Molloy/KORA

Baggrund

Børne- og Socialministeriet har bedt KORA om at udarbejde et inspirationskatalog med eksempler på tilbud om fleksibel børnepasning til familier, hvor forældrene har skæve arbejdstider.

Kataloget bliver til i forlængelse af en kortlægning af dagtilbud med udvidede åbningstider i landets kommuner, som KORA gennemførte i 2016. Kortlægningen viste, at der på landsplan er et begrænset udbud af tilbud, hvor børn kan blive passet aften, nat og i weekender.

Formålet med inspirationskataloget er for det første at synliggøre og sprede erfaringer med at etablere dagtilbud, der kan være med til at sikre en god sammenhæng mellem familie- og arbejdsliv for de familier, som har behov for pasning uden for institutionernes og dagplejernes almindelige åbningstider. For det andet er formålet at beskrive eksempler på, hvordan kommuner kan tilrettelægge alternativ pasning i forbindelse med lukkedage, så den er attraktiv for forældrene.

Konklusion

På tværs af katalogets konkrete eksempler på tilbud med udvidet åbningstid er der fire punkter, der fremstår som centrale for en vellykket etablering og drift af tilbuddene, og som kommuner og institutioner med fordel kan have særlig opmærksomhed på, hvis de ønsker at etablere et tilbud med udvidet åbningstid:

 • Kontinuitet og kvalitet for børnene – Kontinuitet handler blandt andet om børnenes relationer til medarbejdere og andre børn. Forældrene peger på den positive betydning af, at børnene er sammen med kendte voksne, når de passes aften, nat og weekend, og at flere børn i institutionen benytter den udvidede åbningstid. For det første giver det børnene mulighed for at lege og opbygge relationer til andre børn, når de er i institutionen aften, nat og weekend. For det andet ønsker forældrene ikke, at deres barn skal opleve at være det eneste barn, der er tilbage i institutionen, når de øvrige børn er hentet.
 • Fleksibilitet – Ud over behovet for den udvidede åbningstid har mange forældre også behov for fleksibilitet i forhold til løbende og med kort varsel at kunne ændre tidspunkter for, hvornår barnet er i institutionen – for eksempel at kunne ændre og udskyde afhentningen med kort varsel. Det giver forældrene ro og tryghed at vide, at deres børn er i trygge omgivelser, hvis de bliver forsinkede. Det kræver stor fleksibilitet blandt de ansatte.
 • Medarbejdernes erfaring og kompetencer – Medarbejdere, der er på arbejde aften, nat og weekend, har i mindre grad mulighed for at søge sparring hos kolleger og ledere end de medarbejdere, der arbejder i dagtimerne. Der kan derfor være behov for, at medarbejdere med vagter aften, nat og weekend har en solid erfaring og kompetencer og et godt kendskab til institutionen. Eventuelle vikarer kan således med fordel være tidligere ansatte i institutionen.   
  Særligt i forhold til samarbejdet med forældre er erfaringen, at det kan få en anden karakter med de familier, der anvender de udvidede åbningstider, end med øvrige familier. 
 • Effektiv ressourcestyring – udvidede åbningstider er omkostningsfulde, og det fordrer en stram planlægning at sikre en effektiv udnyttelse af personaleressourcerne. En tæt, løbende dialog med forældrene om konkrete pasningsbehov er en forudsætning for en effektiv drift.
  I præsentationerne af de enkelte tilbud i kataloget fremhæves eksempler på, hvordan man på forskellig vis har arbejdet med at finde gode løsninger på de fire opmærksomhedspunkter.

Metode

De fem konkrete eksempler på tilbud med udvidede åbningstider i kataloget er udvalgt ud fra følgende tre kriterier:

 • At tilbuddene har eksisteret i mindst to år og dermed høstet erfaringer med driften
 • At tilbuddene giver forældrene markant udvidet åbningstid
 • At eksemplerne er relevante for forskellige typer af kommuner.

De to eksempler på tilrettelæggelse af alternativ pasning i forbindelse med lukkedage er valgt ud fra følgende tre kriterier:

 • At kommunen tilbyder pasning i lokalområdet
 • At den alternative pasning foregår med kendt personale
 • At forældrene bruger den alternative pasning.

De tre kriterier kan være centrale for, om forældrene vurderer, at det er attraktivt at anvende den alternative pasning, eller føler sig nødsaget til at finde andre løsninger.

Samlet set indeholder kataloget inspiration fra fem kommuner rundt om i Danmark og én i Sverige.

Inspirationskataloget er baseret på 29 interview med dagtilbudsledere, pædagogisk personale, forældre og ansatte i de kommunale forvaltninger.

 

Kortlægning af dagtilbud med udvidede åbningstider

Inspirationskataloget er blevet til i forlængelse af en kortlægning af dagtilbud med udvidede åbningstider i landets kommuner, som KORA gennemførte i 2016.

Du kan læse kortlægningen her.


Type: Notat
Udgiver: KORA, København
Hvem har finansieret: Børne- og Socialministeriet
Vidensområde: Børn og unge
Kontakt

Katrine Nøhr

Projektleder

3369 7705 / kano@vive.dk

Modtag vores nyhedsbrev