KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Notat

De kommunale regnskaber 2016

Gennemsnitskommunen har overskud, men udfordringer på det specialiserede social-område
Kommunerne præsterer for fjerde år i træk et overskud, viser regnskabstallene for 2016. Regnskabsoverskuddet er større end de foregående år, hvilket primært skyldes, at driftsudgifterne til overførsler og serviceudgifter er væsentligt lavere end budgetteret. Der er dog udfordringer på det specialiserede socialområde.
Udskriv Del på
Forfattere: Bo Panduro og Mette Brinch Hansen
Udgivet: Maj 2017

De kommunale regnskaber 2016

Kommunerne har brugt 648 kr. mindre end budgetteret på overførselsudgifter pr. indbygger og 380 kr. mindre pr. indbygger på serviceudgifter som skoler, vejvedligeholdelse og ældrepleje. Modelfoto Lars Degnbol/KORA

Konklusion

I 2016 havde gennemsnitkommunen et samlet overskud på 971 kroner pr. indbygger, hvilket er det største overskud siden 2007. Det tal dækker over et overskud på den løbende drift på 3.268 kr. pr. indbygger, der ikke blev brugt fuldt ud til anlægsinvesteringer.

Samtidig er driftsoverskuddet større end budgetteret. Kommunerne har brugt 648 kr. mindre end budgetteret på overførselsudgifter pr. indbygger og 380 kr. mindre pr. indbygger på serviceudgifter som skoler, vejvedligeholdelse og ældrepleje.

Budgetbuffer

Kommunerne har siden 2014 haft mulighed for at budgettere med generelle reserver – en slags ”budgetbuffer”. Hvis reserverne ikke bliver anvendt i løbet af budgetåret, vil det resultere i et forbedret regnskabsresultat sammenlignet med budgettet.

I 2016 budgetterede 60 kommuner med generelle reserver af en størrelse, som svarede til 207 kr. pr. indbygger. Det er ikke muligt at måle, hvor mange kommuner der har brugt af reserverne i løbet af året.

Det specialiserede socialområde

Når man ser på de store velfærdsområder, overholder langt de fleste kommuner deres budgetter for serviceudgifterne samlet set. Men en stor del af kommunerne er udfordret på det specialiserede socialområde. Her har over halvdelen af kommunerne budgetoverskridelser i 2016.

Fx overskrider en fjerdedel af kommunerne budgettet på området for børn og unge med særlige behov med mere end 7 %. Til sammenligning er de tilsvarende overskridelser for en fjerdedel af kommunerne på mellem 1,6 og 1,9 % eller mere på de tre store velfærdsområder: dagtilbud, folkeskole og ældre.

Baggrund

KORA indsamler og behandler løbende nøgletal for kommunernes økonomiske styring. Alle disse nøgletal er tilgængelige her.

Metode

På baggrund af nøgletallene for regnskab 2016 har KORA set på de mest interessante overordnede tendenser i kommunernes regnskaber. Nøgletallene for gennemsnitskommunen er opgjort som uvægtede gennemsnit for alle landets 98 kommuner.

Type: Notat
Udgiver: KORA, København
Hvem har finansieret: KORA
Vidensområde: Økonomi og administration