KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Rapport

Skolernes praksis i overholdelsen af de forvaltningsretlige regler og principper

Både kommuner og skoler er opmærksomme på de forvaltningsretlige regler, der gælder, når skolen vil gennemføre sanktioner i forhold til et barn. Begge parter er dog usikre på, hvordan og hvornår de forvaltningsretlige regler og principper skal overholdes.
Udskriv Del på
Forfattere: Jill Mehlbye og Katrine Nøhr
Udgivet: Maj 2017

Skolernes praksis i overholdelsen af de forvaltningsretlige regler og principper

Modelfoto: Ricky John Molloy/KORA

Baggrund

I foråret 2016 påpegede Ombudsmanden, at der kan være folkeskoler, der ikke overholder forvaltningsloven i forbindelse med afgørelser om iværksættelse af sanktioner over for et barn. En sanktion kan fx være, at barnet bliver sendt hjem fra skolen på grund af sin adfærd, eller at skolen ønsker barnet overført til en anden skole. Usikkerheden omkring de forvaltningsretlige regler og principper i disse situationer gælder reglerne om partshøring, reglerne om begrundelse for en beslutning efter forvaltningsloven samt notatpligten.

Undervisningsministeriet har derfor bedt KORA om at undersøge, hvorvidt og i hvilket omfang folkeskolerne overholder de forvaltningsretlige regler og principper, som de er forpligtede til at følge, når de iværksætter disciplinære foranstaltninger.

Resultater

KORAs undersøgelse viser, at forvaltningschefer og skoleledere er opmærksomme på de forvaltningsretlige regler og principper, og at parterne jævnligt drøfter emnet med hinanden. Men især blandt skolelederne ses der usikkerhed på, hvordan og hvornår de forvaltningsretlige regler og principper gælder.

Det er blandt andet uklart for skolelederne, hvor alvorlig den enkelte sanktion skal være, for at de forvaltningsretlige principper skal tages i brug. Det gælder fx, når en elev bortvises fra skolen i kortere tid, og forældrene allerede er orienteret om dette mundtligt.

Anbefalinger

KORA anbefaler, at man overvejer, hvordan skolechefer og skoleledere kan blive fuldt orienteret om de forvaltningsretlige regler og principper, og ved, hvordan og hvornår de skal benyttes i praksis.

Det vil især være gavnligt at informere skoleledere om:

  • Hvornår er sanktionen så alvorlig eller stor, at det er nødvendigt at følge de forvaltningsretlige regler og principper? 
  • Hvornår er der notatpligt, og hvilken form for notat kræves der, er det fx nok med en mundtlig orientering?

Undervisningsministeriet nedsætter arbejdsgruppe

På baggrund af KORAs undersøgelse har Undervisningsministeriet valgt at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal udarbejde vejledningsmateriale målrettet skolelederne. Materialet skal tydeliggøre de forvaltningsretlige regler og principper. Ministeriet inviterer KL, Børne- og Kulturchefforeningen, Skolelederforeningen og Klagenævnet for Specialundervisning til at sidde med i arbejdsgruppen. Du kan læse mere på ministeriets hjemmeside her

Metode

Som grundlag for undersøgelsen er der indledningsvist gennemført en række interview med nøglepersoner på området.

Selve hovedundersøgelsen består af to dele:

  • Spørgeskemaundersøgelse med skolechefen i alle kommuner. Her er der en svarprocent på 74.
  • Spørgeskemaundersøgelse med skolelederne på 200 tilfældigt udvalgte skoler. 60 % af skolelederne på de 200 udtrukne skoler har deltaget i undersøgelsen.
Type: Rapport
Udgiver: KORA, København
Hvem har finansieret: Undervisningsministeriet
Vidensområder: Børn og unge, Økonomi og administration
Kontakt

Jill Mehlbye

Docent, programleder for Børn og unge

3150 2251 / jime@vive.dk

Modtag vores nyhedsbrev