KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Rapport

Kortlægning af kommunernes indsats for brudte familier

Kortlægningen viser, at 78 procent af kommunerne har indsatser til brudte familier. Indsatserne er for en stor dels vedkommende af nyere dato og etableret inden for de seneste fem år. 75 procent af kommunerne oplyser, at de har et samarbejde med Statsforvaltningen.
Udskriv Del på
Udgivet: Marts 2017

Kortlægning af kommunernes indsats for brudte familier

Især inden for de seneste fem år har kommunerne oplevet en efterspørgsel efter indsatser for brudte familier. Modelfoto: Lars Degnbol/KORA

Baggrund

Når forældre efter et samlivsbrud har konflikter om samarbejdet om fælles børn, kan de rette henvendelse til Statsforvaltningen, der kan tilbyde konflikthåndtering og i sidste ende træffe en afgørelse, for eksempel om samvær og/eller forældremyndighed. I nogle sager involveres kommunen også på grund af barnets mistrivsel, ligesom en række kommuner tilbyder en vifte af forskellige forebyggende indsatser i forbindelse med skilsmisse.

I de mest konfliktfyldte sager kan Statsforvaltningen visitere til behandling i ”Det særlige spor”, som er et tværsektorielt samarbejde mellem Statsforvaltningen og kommunerne. Kortlægningens formål har været at etablere et overblik over kommunernes indsatser for skilsmisseramte familier og erfaringerne med samarbejdet i ’Det særlige spor’.

KORA har kortlagt kommunernes indsats på området som et delelement i en større vidensindsamling på forældreansvarsområdet, som Børne- og Socialministeriet (tidligere Social- og Indenrigsministeriet) har igangsat.

Resultater

Kortlægningen viser, at 78 procent af kommunerne har indsatser til brudte familier. De enkelte kommuner har mellem én og syv indsatser til målgruppen. De kommunale indsatser til brudte familier er for en stor dels vedkommende af nyere dato. Det er således særligt inden for de seneste fem år, at kommunerne har oplevet et behov for og en efterspørgsel efter denne type indsatser og derfor er begyndt at iværksætte indsatser for målgruppen.

Kortlægningen af samarbejdet mellem kommuner og Statsforvaltning viser, at 75 procent af kommunerne oplyser, at de samarbejder med Statsforvaltningen, men kommunernes kendskab til rammerne for samarbejdet i ”Det særlige spor” er mere begrænset.

Rapporten viser, at cirka halvdelen af kommunerne har kendskab til ”Det særlige spor”, som udgør rammen for samarbejdet.

Metoder

KORA har gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt landets kommuner. Forud for spørgeskemaundersøgelsen afdækkede vi typiske erfaringer blandt kommunerne gennem kvalitative interview i en række kommuner.

Type: Rapport
Udgiver: KORA, København
Hvem har finansieret: Børne- og Socialministeriet (tidligere Social- og Indenrigsministeriet)
Vidensområder: Børn og unge, Social