KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Notat

De kommunale budgetter 2017

Fornuftig balance mellem udgifter og indtægter
Gennemsnitskommunen regner med et lidt mindre driftsoverskud i 2017 end i de to foregående år. Driftsoverskuddet ligger dog samtidig væsentligt over gennemsnittet for årene 2007-2010. Det viser KORAs nøgletal for kommunernes økonomiske styring, som netop er blevet opdateret med budgettal for 2017.
Udskriv Del på
Forfattere: Bo Panduro og Mette Brinch Hansen
Udgivet: Marts 2017

De kommunale budgetter 2017

Fra og med 2014 har kommunerne haft mulighed for at indarbejde såkaldte budgetreserver i deres budgetter. Denne mulighed er der i dag 62 kommuner, der benytter sig af. Modelfoto: Lars Degnbol/KORA

Gennemsnitskommunens budgetterede driftsoverskud i 2017 lyder på 2.045 kr. pr. indbygger. Til sammenligning var driftsoverskuddet i regnskab 2015 og budget 2016 på henholdsvis 2.610 og 2.103 kr. pr. indbygger, mens gennemsnittet for årene 2007-2014 var på 2.015 kr. pr. indbygger.

Fra og med 2014 har kommunerne haft mulighed for at indarbejde såkaldte budgetreserver i deres budgetter. Denne mulighed er der i dag 62 kommuner, der benytter sig af. Hvis budgetreserverne ikke eller kun delvist anvendes i løbet af året, vil det alt andet lige forbedre driftsoverskuddet i det endelige regnskab sammenlignet med budgettet.

Læs mere

Se nøgletal fra din kommune sammenlignet med andre i KORAs nøgletalsdatabase.


Type: Notat
Udgiver: KORA, København
Vidensområde: Økonomi og administration