KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Webudgivelse

Forløbskoordination hjalp heller ikke…

Alle er enige om, at vi skal være bedre til at lave sammenhængende patientforløb på tværs i sundhedsvæsenet. Mange sætter projekter i gang, men for få har modet til at få projekterne grundigt evalueret, så vi kan undgå at gentage hinandens fejl. Det skriver KORA-professor Jakob Kjellberg i dette indlæg, som har været bragt i nyhedsbrevet Kommunal Sundhed.
Udskriv Del på

Forløbskoordination hjalp heller ikke…

For få har modet til at evaluere projekter, som skal skabe sammenhængende patientforløb på tværs i sundhedsvæsenet, skriver Jakob Kjellberg. Modelfoto: Lars Degnbol/KORA

Svækkede ældre medicinske patienter oplever ikke, at de har fået mere sammenhængende forløb efter det storstilede projekt om forløbskoordination, som har kørt som led i den nationale handlingsplan for ældre medicinske patienter. Det konkluderer Martin Buch fra KORA i sin slutevaluering af projektet i december 2016. Faktisk vurderer over 80 procent af de fagpersoner, der arbejdede med særligt svækkede ældre medicinske patienter i 2016, at der kun i ringe eller nogen grad er tværsektoriel sammenhæng i forløbene. Ganske tankevækkende er tallene i 2016 faktisk lidt ringere, end de var i 2014, da projektet startede.

Det storstilede Integrated Care-projekt i Odense, som også skulle skabe bedre forløb for medicinske patienter med udgangspunkt i bl.a. ambitiøse fælles forløbsplaner, blev ligeledes i 2016 evalueret som en fiasko. Hverken patienter eller fagpersoner så den helt store nytte, selv om både kommunen og regionen brugte flere ressourcer på de borgere, som var med i forsøget.

100 ideer – ingen ved, hvad der virker

Problemet med den tværsektorielle sammenhæng er åbenbart svært at få hold på. De to ovenstående eksempler er værd at huske på, når nu planen for det sammenhængende sundhedsvæsen snart bliver afsløret. Godt nok er de flestes forventninger ret små. Kommissoriet var ikke særlig ambitiøst, men de faglige aktører har dog været ganske aktive med at finde løsninger på sammenhængsproblemerne: PLO er fx kommet med 28 forslag, Lægeforeningen har bidraget med 16 ideer, Dansk Sygeplejeråd spiller ind med 15 anbefalinger, Danske Patienter finder 10 principper, og KL identificerer 41 konkrete muligheder. I alt er der mere end 100 løsninger at kaste sig over.

Hver især er de mange mulige tiltag meningsfulde, men meget få er bakket op af evidens for, at det reelt skulle hjælpe på problemstillingen. I de 100 forslag gemmer der sig med stor sikkerhed temmelig mange projekter som ”forløbskoordination” eller ”Integrated Care”, hvor projekter lover temmelig meget mere, end de magter at levere i praksis.

Søges: Mod til at lade sig evaluere

Integrated Care-projektets forsøg på at skabe sammenhæng var stærkt inspireret af et tilsvarende forsøg i North West London. Det havde den fordel, at der faktisk var erfaringer med det i en anden setting. Men forsøget i London var ikke evalueret, da projektet i Odense gik i gang. Tankevækkende nok viste den engelske evaluering ret præcist de samme resultater som den danske. Havde vi haft tålmodighed til at afvente de andres erfaringer, kunne vi have sparet en del kræfter. Tilsvarende bør vi overveje nøje, hvordan vi udruller de ”løsninger”, som bliver en del af den længe ventede plan for det sammenhængende sundhedsvæsen.

Integrated Care-projektet i Odense og projektet med forløbskoordination i den nationale handlingsplan kan måske ikke fremhæves for deres gode resultater. Men de bør fremhæves for deres mod til at lade sig systematisk evaluere. Der er næppe tvivl om, at uden de evalueringer ville langt flere have gentaget hinandens fejltagelser. Trods skuffelserne går opgaven med at sikre bedre tværsektoriel sammenhæng jo ikke væk. Og blandt de mere end 100 forslag er der forhåbentlig nogle, der virker. Men det finder vi kun ud af, hvis vi har modet til at underkaste dem en systematisk evaluering.

Type: Webudgivelse
Vidensområde: Sundhed
Kontakt

Jakob Kjellberg

Professor, programleder for Sundhed

4280 1915 / jakj@vive.dk

Modtag vores nyhedsbrev