KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Rapport

Kommunale omkostninger forbundet med overforbrug af alkohol, nr. 3.

– en registerbaseret analyse af kommunernes meromkostninger til overførselsindkomster, personlig og praktisk hjælp og andre støttende foranstaltninger
En kommune med 50.000 indbyggere havde i 2014 gennemsnitligt meromkostninger for 31 mio. kr. til borgere med højt alkoholforbrug. Det viser denne analyse, som KORA har udarbejdet for Sundhedsstyrelsen.
Udskriv Del på
Forfattere: Jakob Kjellberg og Rikke Ibsen
Udgivet: Januar 2017

Kommunale omkostninger forbundet med overforbrug af alkohol, nr. 3.

Meromkostningerne til borgere med overforbrug af alkohol i en gennemsnitskommune med 50.000 indbyggere er på 31 mio. kr. årligt. Modelfoto: Sine Fiig/KORA

Baggrund

Kommunerne har efter kommunalreformen fået ansvaret for alkoholforebyggelse og -behandling, og de har derved fået en større økonomi på alkoholområdet. Kommunerne har derfor en enestående mulighed for at udnytte eventuelle økonomiske potentialer i den fremtidige indsats på alkoholområdet. For at styrke kommunernes planlægningsgrundlag opgør Sundhedsstyrelsen hvert fjerde år kommunernes meromkostninger i forbindelse med borgernes overforbrug af alkohol.

Denne rapport viser kommunernes meromkostninger i 2014 til borgere med overforbrug af alkohol. Der er tale om en opdatering af en undersøgelse, der blev lavet første gang i 2012

Opgørelsen omfatter kommunale udgifter til medfinansiering af sundhedsvæsenet, overførselsindkomster, personlig og praktisk hjælp i hjemmet og anbringelse og andre hjælpeforanstaltninger til børn og til unge.

Konklusion

Meromkostningerne i en gennemsnitskommune med 50.000 indbyggere er på 31 mio. kr. årligt, fordelt på 20,2 mio. kr. til overførselsindkomster, 4,4 mio. kr. til kommunal medfinansiering af sundhedsydelser, 4,1 mio. kr. til anbringelser og andre hjælpeforanstaltninger til børn og unge samt 2,7 mio. kr. til personlig og praktisk hjælp. Der er udarbejdet analyser for de enkelte kommuner i Danmark

Der ser ud til at være et stort økonomisk potentiale i kommunerne for tidlig indsats, for kun et fåtal af borgere med alkoholafhængighed er i behandling. Det anslås i rapporten, at der i Danmark er 147.000 borgere med alkoholafhængighed, og heraf er knap 14.000 i behandling i et alkoholbehandlingscenter.

Metode

Analysen er foretaget som en matchet case-kontrol-analyse. Analysen tager udgangspunkt i borgere med et overforbrug af alkohol. Kontrolgruppen består af borgere uden alkoholoverforbrug. For hver borger med et alkoholoverforbrug er der fundet kontrolpersoner med tilsvarende alder, køn, uddannelse, civilstand samt bopælskommune.

Type: Rapport
Udgiver: Sundhedsstyrelsen, København
Samarbejdspartnere: Rikke Ibsen, i2minds
Hvem har finansieret: Sundhedsstyrelsen
Vidensområde: Sundhed
Kontakt

Jakob Kjellberg

Professor, programleder for Sundhed

4280 1915 / jakj@vive.dk

Modtag vores nyhedsbrev