KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Notat

Forebyggelse af indlæggelser - med fokus på borgere i Roskilde Kommunes hjemmepleje

Roskilde Kommunes indsats for at forbygge indlæggelser viser positive tendenser, men ingen tydelige effekter. 
Udskriv Del på
Forfattere: Jakob Kjellberg og Rikke Ibsen
Udgivet: Januar 2017

Forebyggelse af indlæggelser - med fokus på borgere i Roskilde Kommunes hjemmepleje

Roskilde Kommunes indsats har en positiv påvirkning på flere indikatorer. Modelfoto: Lars Degnbol/KORA

Baggrund

I 2014 indførte Roskilde Kommune en indsats, hvor personalets kompetencer udvikles i refleksion og afdækning af borgerens helbredstilstand. Medarbejderen triagerer borgeren gennem Roskilde Hjulet, som er et elektronisk refleksionsværktøj, installeret på plejepersonalets tablets.

Denne rapport er en effektanalyse af indsatsen baseret på registerdata, hvor der er set på følgende effekter:

  1. udviklingen i indlæggelsesmønsteret i Roskilde Kommune sammenlignet med udviklingen i Køge og Holbæk Kommuner 
  2. udviklingen i indlæggelsesmønsteret for borgere i Roskilde Kommune sammenlignet for de, som henholdsvis har og ikke har været i kontakt med hjemmeplejen.

Konklusion/resultater

Roskilde Kommunes indsats har en positiv påvirkning på flere indikatorer – fx er der sket et fald i antallet af forebyggelige indlæggelser i gruppen, der modtager hjemmehjælp efter interventionen. Den statistiske analyse viser dog, at udviklingen ikke er signifikant, når der tages højde for alder og køn. Når det handler om at nedbringe antallet af korttidsindlæggelser, findes en mindre nedadgående tendens i Roskilde, og Roskilde Kommune er nu kommet en lille smule under niveauet for Køge og Holbæk Kommuner– trods et højere udgangspunkt.

Analysen er generelt præget af, at datamaterialet er begrænset i forhold til at kunne dokumentere statistisk signifikante effekter. 

Metode

Analysen er baseret på registerdata, herunder samkøring af data fra Roskilde Kommunes omsorgssystem og Landspatientregisteret.

Type: Notat
Udgiver: KORA, København
Samarbejdspartnere: Rikke Ibsen fra i2Uturn.
Hvem har finansieret: Roskilde Kommune
Vidensområde: Sundhed
Kontakt

Jakob Kjellberg

Professor, programleder for Sundhed

4280 1915 / jakj@vive.dk

Modtag vores nyhedsbrev