KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Notat

Ledende sygeplejerskers jobtilfredshed

Set i relation til deres ledelsesvilkår i form af arbejdspres og klarhed om roller, forventninger og mål
I efteråret 2015 gennemførte Lederforeningen i DSR og DSR’s analyseafdeling en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse om ledende sygeplejerskers arbejdsliv. Formålet var at få øget viden om ledende sygeplejerskers arbejdsmiljø og ledelsesvilkår. Dette notat dykker ned i den del af undersøgelsen, der kigger på sammenhænge mellem sygeplejerskernes jobtilfredshed og deres oplevelse af ledelsesvilkår i form af arbejdspres, klarhed om ledelsesrollen, modstridende forventninger og klare mål for arbejdet.

Notatet ser også på, om der er sammenhænge med lederanciennitet, placering i ledelseshierarkiet med eller uden ledere under sig, samt om deres ansættelsessted er i kommuner eller regioner.

Udskriv Del på
Forfattere: Christina Holm-Petersen og Louise Kryspin Sørensen
Udgivet: November 2016

Ledende sygeplejerskers jobtilfredshed

ledere med en anciennitet på under 10 år og ledere, der ikke har andre ledere under sig, oplever at være mere pressede og mindre tilfredse end deres mere erfarne ledere. Modelfoto: Lars Degnbol/KORA

Resultater

Notatet konkluderer, at ledere med en anciennitet på under 10 år og ledere, der ikke har andre ledere under sig, oplever at være mere pressede og mindre tilfredse end deres mere erfarne ledere. 

Generelt oplever en tredjedel, at være meget tilfredse med deres arbejde som leder, mens 1 ud af 20 er utilfreds eller meget utilfreds.

Ledende sygeplejersker, der oplever modstridende forventninger, uklare roller eller uklare mål, oplever også, at de har lavere jobtilfredshed og højere arbejdspres.

Anbefalinger

Undersøgelsen indikerer, at de ledere, der er placeret tættest på det operative niveau, oplever en højere grad af krydspres og følelsesmæssigt stress end de ledere, der er længere væk fra frontlinjen.

Metode 

Konklusionerne er draget på baggrund af litteraturbaserede forventninger og surveybesvarelser fra 1734 ledende sygeplejersker.

Notatet er blevet til i et samarbejde mellem Lederforeningen, Louise Kryspin Sørensen fra DSR’s Analyseenhed, der har gennemført de statistiske analyser, og Christina Holm-Petersen fra KORA (Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning), der har analyseret og perspektiveret resultaterne i relation til litteraturbaserede forventninger.

Type: Notat
Udgiver: Lederforeningen, Dansk Sygeplejeråd, København
Samarbejdspartnere: Lederforeningen i Dansk Sygeplejeråd (DSR)
Hvem har finansieret: Dansk Sygepjeråd
Vidensområder: Arbejdsmarked og uddannelse, Sundhed