KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Rapport

Dagtilbud med udvidede åbningstider

En landsdækkende undersøgelse af udbud og organisering af fleksible dagtilbud
På landsplan findes der kun i begrænset omfang fleksible dagtilbud med mulighed for pasning uden for almindelig åbningstid. Kommunernes erfaring er, at forældre, der har behov for børnepasning uden for almindelig arbejdstid, ikke i stort omfang benytter de eksisterende tilbud og heller ikke efterspørger yderligere tilbud.
Udskriv Del på
Forfattere: Steffen Kruse Juul Krahn, Katrine Nøhr og Søren Als Andersen
Udgivet: Januar 2017

Dagtilbud med udvidede åbningstider

Kommunerne vurderer, at efterspørgslen efter dagtilbud med pasning uden for almindelig åbningstid er begrænset. Modelfoto: Ricky John Molloy/KORA

Konklusion

Rapporten kortlægger kommunernes udbud af dagtilbud, der har åbent ud over den almindelige åbningstid fra klokken 6.30 til 17.00. Undersøgelsen omfatter også kommunernes håndtering af alternativ pasning i forbindelse med lukkedage.

Undersøgelsen viser, at kommunernes udbud af pasning uden for almindelig åbningstid primært findes i institutionsform, dvs. i aldersintegrerede institutioner, børnehaver og vuggestuer. Dagpleje og private pasningsordninger benyttes i mindre grad til at sikre pasning uden for almindelig åbningstid.

I mange kommuner er der mulighed for pasning tidlig morgen og sen eftermiddag i institution. Færre kommuner har pasningsmuligheder meget tidligt om morgenen eller om aftenen, og kun få kommuner har weekendpasning og/eller døgnåbne institutioner.

Kommunerne vurderer, at efterspørgslen efter dagtilbud med pasning uden for almindelig åbningstid er begrænset.

De kommuner, der har tilbud med udvidede åbningstider, vurderer, at tidlige morgentimer ofte benyttes, mens aften-/nattetimer samt weekendtimer kun sjældent benyttes.

Dette er imidlertid ikke ensbetydende med, at der ikke eksisterer et pasningsbehov blandt forældrene. Men kommunernes vurderinger kan indikere, at disse forældre prioriterer at finde andre løsninger end de typer af tilbud, som kommunerne leverer.

Tilbuddene om alternativ pasning i forbindelse med lukkedage varierer på tværs af kommunerne.

Kommunerne tilkendegiver samlet set, at kun få forældre benytter den alternative pasning, de tilbyder. Der er en højere andel af forældre, der benytter alternativ pasning i de kommuner, der både tilbyder pasning i lokalområdet og med kendt personale, end i de kommuner, der kun tilbyder én eller ingen af delene. Der kan være yderligere forklaringer på dette mønster, som ikke kun relaterer sig til udformningen af den alternative pasning.

Baggrund

Børne- og Socialministeriet har bedt KORA om at gennemføre en undersøgelse, der skal belyse dagtilbuddenes rolle i balancen mellem familie- og arbejdsliv.

Brugertilfredshedsundersøgelser blandt forældre med børn i dagtilbud viser, at størstedelen af forældrene generelt er tilfredse med åbningstiderne i daginstitutionerne. Samtidig påpeges det dog fra flere sider, at nogle forældre har skæve arbejdstider, hvorfor de kan have en udfordring i forhold til at få passet deres børn. Spørgsmålet er, hvordan kommunerne håndterer denne efterspørgsel efter dagtilbud med fleksible åbningstider.

Undersøgelsen vil i 2017 blive fulgt op af et inspirationskatalog. Dette vil beskrive forskellige konkrete eksempler på tilbud, som kan medvirke til at sikre en god balance mellem arbejds- og familieliv for forældre med skæve arbejdstider.

Metode

Datagrundlaget for kortlægningen udgøres primært af en spørgeskemaundersøgelse, som er udsendt til alle landets 98 kommuner. 95 af kommunerne har besvaret spørgeskemaet.

Herudover indgår en række interview med udvalgte kommuner. Interviewkommunerne er udvalgt, så de repræsenterer variation i forhold til udbuddet af fleksible dagtilbud, geografiske karakteristika med videre.

I undersøgelsen belyses kommunernes vurderinger og registreringer af henholdsvis brugen af eksisterende dagtilbud og forældrenes efterspørgsel efter fleksible dagtilbud. Efterspørgslen efter børnepasning uden for almindelig åbningstid er således afdækket indirekte ud fra de erfaringer, som kommunerne har i kraft af deres rolle som den primære leverandør af pasningstilbud.

Type: Rapport
Udgiver: KORA, København
Hvem har finansieret: Børne- og Socialministeriet
Vidensområder: Børn og unge, Økonomi og administration
Kontakt

Katrine Nøhr

Projektleder

3369 7705 / kano@vive.dk

Modtag vores nyhedsbrev