KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Webudgivelse

Styrket social indsats på væresteder - En praktisk implementeringsguide

Et tættere samarbejde mellem væresteder og kommuner har ført til bedre hjælp til nogle af de mest udsatte borgere i Haderslev, Holstebro og Odense Kommuner. KORA har samlet erfaringerne fra projektet i en guide, der viser væresteder og kommuner, hvordan de kan styrke samarbejdet.
Udskriv Del på
Forfattere: Ulf Hjelmar og Gry Bess Møller
Udgivet: 13. marts 2017

Styrket social indsats på væresteder - En praktisk implementeringsguide

Kommunen kommer tidligere i kontakt med borgerne, og de får kontakt til borgere, de ikke havde kontakt til i forvejen. Borgerne føler sig mere trygge og tilpasse i samtalerne, og de oplever, at samtalerne drejer sig om forhold, der er vigtige for dem. Modelfoto: Mette Kramer Kristensen/KORA

Det styrkede samarbejde mellem kommuner og væresteder består af en række elementer, der skal understøtte hinanden og sikre en sammenhængende og koordineret hjælp til borgere.

Væresteder. Samarbejdsmodel
Model over det styrkede samarbejde. Ideen med samarbejdsmodellen er, at de enkelte elementer skal understøtte hinanden og sikre en sammenhængende og koordineret hjælp til borgeren.

Fremskudte indsatser

Kommunen tilbyder hjælp fra sagsbehandlere, misbrugsrådgivere og støttekontaktpersoner direkte ude på værestederne. Medarbejderne er til stede en til to dage om ugen på værestederne og bliver på den måde et kendt ansigt, som borgeren er tryg ved. Samtidig er de til stede, når borgeren har brug for hjælp. De fremskudte indsatser søger i samarbejdet med værestederne at støtte bedre op omkring borgeren end tidligere.

Det er som udgangspunkt frivilligt for borgerne, om de vil tage imod tilbuddene fra kommunen. De kan fx få hjælp til at komme i misbrugsbehandling, råd og vejledning i forhold til støttemuligheder fra kommunen og hjælp til at overskue sin privatøkonomi.

Holdbaserede aktiviteter for brugere

Ud over de fremskudte indsatser indgår holdbaserede indsatser for brugerne som en del af det stærke samarbejde. Det kan fx være it-kurser, motionsaktiviteter og undervisning i sundhed. Formålet er at styrke borgernes progression og evne til at mestre egen tilværelse samt skabe sociale netværk.

Implementeringsteam

Samarbejdet bliver koordineret og styret af et tværgående implementeringsteam, der består af repræsentanter fra de involverede forvaltninger og væresteder. Et vigtigt element i samarbejdet er kompetenceudvikling af de involverede medarbejdere.

Positive erfaringer

Erfaringerne med samarbejdet er meget positive:

  • Kommunen kommer tidligere i kontakt med borgerne, og de får kontakt til borgere, de ikke havde kontakt til i forvejen. Borgerne føler sig mere trygge og tilpasse i samtalerne, og de oplever, at samtalerne drejer sig om forhold, der er vigtige for dem.
  • De kommunale medarbejdere vurderer, at kvaliteten af den faglige indsats er forholdsvis høj. Dette hænger sammen med, at indsatsernes placering på værestederne giver en større nærhed til borgerne og gode muligheder for et udvidet relationsarbejde. Det giver også mulighed for at inddrage værestedet i opfølgningen og den efterfølgende støtte til borgeren.
  • Borgerne oplever, at det er meget positivt, at de fremskudte indsatser er på værestederne. De føler sig mere trygge og tilpasse i samtalerne med de kommunale medarbejdere, end når samtalerne foregår i de kommunale forvaltninger. De oplever også, at samtalerne drejer sig om forhold, der er vigtige for dem.
  • Projektkommunerne vurderer, at de nye indsatser til en vis grad erstatter hidtidige indsatser til målgruppen, og at en styrkelse af værestedernes rolle i den sociale indsats efter en indkøringsperiode ikke vil gå væsentligt ud over de eksisterende økonomiske rammer på området.
Væresteder. Organisering af indsatsen
Projektorganiseringen af samarbejdsmodellen er bygget op omkring en styregruppe, et implementeringsteam og arbejdsgrupper nedsat af implementeringsteamet. I disse samarbejdsorganer sidder repræsentanter fra væresteder, beskæftigelses- og socialforvaltning og brugerråd. Projektet er forankret i beskæftigelses- og socialforvaltningen.

 

Baggrund

Projektet ”Styrkelse af værestedernes rolle i den sociale indsats” er en del af satspuljeaftalen for 2013. Det er gennemført af Socialstyrelsen i samarbejde med Haderslev Kommune, Holstebro Kommune og Odense Kommune i 2014-2016.

Formålet med projektet har været at udvikle en model for et øget samarbejde mellem kommuner og væresteder gennem en række fremskudte kommunale indsatser på værestederne. Derigennem har målet været, at socialt udsatte borgere, som benytter værestederne, kan få tilbud om en sammenhængende hjælp og støtte, der er tilpasset deres individuelle behov.
KORA har evalueret projektet. Du kan læse mere her.

Erfaringerne fra projektet er samlet i guiden ’Styrket social indsats på væresteder’, som du kan downloade her på siden. Guiden beskriver, hvordan indsatsen kan implementeres, og hvilke omkostninger der er forbundet med indsatsen. Guiden er rettet mod kommuner og væresteder, der ønsker et styrket samarbejde.

Type: Webudgivelse
Udgiver: KORA,
Hvem har finansieret: Socialstyrelsen
Vidensområde: Social
Kontakt

Ulf Hjelmar

Programleder

3155 0420 / ulhj@vive.dk

Modtag vores nyhedsbrev