KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Rapport

Benchmarking af professionshøjskolerne

Bidrag til Rigsrevisionens beretning

Der er forskel på, hvor store chancer de studerende har for at klare sig godt på landets uddannelser til sygeplejerske, lærer, pædagog og socialrådgiver. Der er potentiale for, at flere uddannelsessteder kan udnytte ressourcerne bedre.

Udskriv Del på
Forfattere: Jesper Wittrup
Udgivet: Oktober 2016

Benchmarking af professionshøjskolerne

Den sygeplejerskeuddannelse, der gør det bedst, fastholder 92 % af de studerende mod 67 % på det uddannelsessted, hvor flest falder fra. Modelfoto: Lars Degnbol/KORA

Baggrund

Rigsrevisionen har bedt KORA undersøge effektiviteten på fire professionsbacheloruddannelser: pædagoguddannelsen, sygeplejerskeuddannelsen, læreruddannelsen og socialrådgiveruddannelsen. KORA har sammenlignet, hvor gode de enkelte uddannelsessteder er til at fastholde og løfte de studerende, når man tager højde for de unges forskellige forudsætninger. Derudover sammenligner undersøgelsen skolernes effektivitet, det vil sige, om skolerne kan få bedre resultater for de samme penge.

Konklusion

Analysen viser, at der er signifikante forskelle på professionshøjskolernes evne til at fastholde de studerende med hensyn til karakteropnåelsen. Den samme studerende vil således have væsentligt højere sandsynlighed for at gennemføre og få en høj karakter, hvis den pågældende går på bestemte uddannelsessteder frem for andre. Forskellene er særligt udtalte på sygeplejerske- og pædagoguddannelsen.

For eksempel fastholder den sygeplejerskeuddannelse, der gør det bedst, 92 % af de studerende mod 67 % på det uddannelsessted, hvor flest falder fra. Tallene tager højde for de studerendes forskellige baggrunde og forudsætninger.

Når uddannelsesstedernes ressourceforbrug inddrages, indikerer analysen, at der er væsentlige forskelle på uddannelsesstedernes effektivitet. Der er således potentiale for, at ressourcerne vil kunne udnyttes bedre, hvis de mindre effektive uddannelsessteder lærer af de mest effektive.

På pædagoguddannelserne er der fx potentiale for, at det mindst effektive uddannelsessted kan fastholde 14 % flere studerende, og at 14 % af de studerende kan få bedre karakterer.

Metode

KORA har gennemført analysen ved at benytte registerdata om de enkelte studerendes baggrund, herunder om deres forældre og grundskole- og ungdomsuddannelsesforløb. Ud fra disse oplysninger har vi undersøgt, om de studerende på de forskellige professionshøjskoler fastholdes i den grad, man vil kunne forvente ud fra deres baggrund, og om de opnår de eksamenskarakterer, man vil kunne forvente.

Det er en registerbaseret analyse af individdata med brug af hierarkiske modeller og Data Envelopment Analysis (DEA).

Læs Rigsrevisionens beretning

KORAs undersøgelse indgår i Rigsrevisionens beretning om undervisningen på professionshøjskolerne. Du kan læse den samlede beretning her.


Type: Rapport
Udgiver: KORA, København
Hvem har finansieret: Rigsrevisionen
Vidensområder: Arbejdsmarked og uddannelse, Økonomi og administration