KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Notat

Mediers fremstilling af psykisk sygdom

En sammenligning af 2011 og 2015
Samlet set er andelen af negative omtaler af psykisk sygdom i medierne mindre i 2015 end i 2011, og andelen af neutrale omtaler er større, viser dette notat. Men psykisk sygdom omtales begge år ofte i negativ sammenhæng, hvilket fylder i mediebilledet.
Udskriv Del på
Forfattere: Nichlas Permin Berger, Leena Eskelinen, Eigil Boll Hansen, Marie Ørts Rahbæk og Louise Lippert Ovesen
Udgivet: Oktober 2016

Mediers fremstilling af psykisk sygdom

Modelfoto: Sine Fiig/KORA

Baggrund

Tidligere forskning og undersøgelser har peget på, at psykisk sygdom ofte fremstilles negativt i medierne, og at den negative omtale kan have en stigmatiserende virkning på mennesker med psykisk sygdom. Samtidig findes der meget få undersøgelser, der sammenligner udviklingen over tid.

Formålet med KORAs undersøgelse har derfor været at kortlægge, hvilket billede der typisk præger de danske medier:

  • Hvilke temaer dominerer i omtalen af psykisk sygdom i danske medier, og hvordan har udviklingen været fra 2011 til 2015?
  • I hvilken udstrækning giver medierne et positivt, et neutralt eller et negativt billede af psykisk sygdom, og hvordan har udviklingen været fra 2011 til 2015?

Undersøgelsen er udført for Landsindsatsen EN AF OS, hvis formål er at imødegå stigmatisering og fremme åbenhed og tolerance over for mennesker med psykisk sygdom.

Konklusion

Notatet sammenligner mediernes omtale af psykisk sygdom i 2001 og i 2015. Kortlægningen viser, at andelen af negative omtaler i danske medier samlet set var mindre i 2015 end i 2011, mens andelen af neutrale omtaler var større i 2015 end i 2011.

Omtaler defineres i undersøgelsen som det samlede antal historier og tæller også den samme artikel bragt i flere medier.

De negative omtaler handler i vidt omfang om kriminalitet og psykiatri.
De to temaer udgør en næsten lige stor andel af de samlede omtaler af psykisk sygdom i de to undersøgte år – nemlig 65 procent i 2011 og 70 procent i 2015.

Psykiatrien var både i 2011 og 2015 temaet for den største andel af de unikke historier. Unikke historier defineres i undersøgelsen som den oprindelige nyhedshistorie og tælles kun med én gang, uanset hvor mange medier den bringes i. Samtidig voksede andelen af unikke historier om kriminalitet fra 2011 til 2015, og disse havde stort set alle en negativ vinkel og ingen positive omtaler.

Unikke historier om kriminalitet har endvidere flere omtaler end unikke historier om andre temaer inden for psykisk sygdom. Den samme historie optræder altså i flere skrevne medier, og de enkelte historier om kriminalitet har dermed større udbredelse end historier om andre temaer.

Notatet er en del af en undersøgelse, som også omfatter rapporten ’Psykisk sygdom i medierne’.

Metode

Konklusionerne er draget på baggrund af et udtræk af alle artikler om psykisk sygdom fra aviser, webkilder, fagblade, magasiner samt tv- og radioindslag på forskudte dage i de første 26 uger i 2011 og 2015. Materialet omfatter 156 unikke historier og 211 medieomtaler fra 2011 samt 135 unikke historier og 211 omtaler fra 2015.

Mere fra samme projekt
Type: Notat
Udgiver: KORA, København
Hvem har finansieret: Landsindsatsen EN AF OS
Vidensområder: Social, Sundhed