KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Rapport

Udvikling i personaleforbrug i daginstitutionerne

Normeringer og pædagogandele i kommunerne 2010-2014
En gennemsnitskommune har nogenlunde den samme personalenormering og pædagogandel i daginstitutionerne i 2014 som i 2010. Der er dog forskel på udviklingen i de enkelte kommuner. Nogle kommuner har fået 5 % færre børn pr. voksen, mens andre kommuner har fået 5 % flere.
Udskriv Del på
Forfattere: Camilla Dalsgaard og Anne Line Tenney Jordan
Udgivet: Oktober 2016

Udvikling i personaleforbrug i daginstitutionerne

Den stabile gennemsnitlige udvikling dækker over forskelle mellem de enkelte kommuner på, hvordan personalenormeringer og pædagogandele har udviklet sig fra 2010 til 2014. Modelfoto: Lars Degnbol/KORA

Konklusion

Stabile gennemsnitsnormeringer og pædagogandele, men forskel på kommunerne
Kommunernes personalenormeringer og andel uddannede pædagoger i daginstitutionerne ligger i gennemsnit på omtrent samme niveau i 2014 som i 2010. Det viser KORAs kortlægning af udviklingen på området.

Der har været et fald, efterfulgt af en stigning, i personalenormeringen i den mellemliggende periode. Parallelt hermed har der været en stigning, efterfulgt af et fald, i andelen af uddannede pædagoger blandt personalet i daginstitutionerne.

Den stabile gennemsnitlige udvikling dækker over forskelle mellem de enkelte kommuner på, hvordan personalenormeringer og pædagogandele har udviklet sig fra 2010 til 2014.

Udvikling i personalenormeringer 2010-2014

I gennemsnitskommunens institutioner passer hver pædagogisk medarbejder i 2014, hvad der svarer til 6,44 børn i alderen 3-5 år. I 2010 var det tilsvarende tal 6,48 børn. I praksis er der altså nogenlunde den samme gennemsnitlige personalenormering i 2014, som der var i 2010. I den mellemliggende periode har der været et fald på omkring 3 %, efterfulgt af en tilsvarende stigning på omkring 3 %, i gennemsnitskommunens personalenormering.

Der er dog forskel i udviklingen mellem de enkelte kommuner. I 32 kommuner er der mindst 5 % færre børn pr. voksen i 2014, end der var i 2010. I 29 kommuner er der mindst 5 % flere børn pr. voksen.

Udvikling i pædagogandele 2010-2014

I gennemsnitskommunens daginstitutioner udgør de uddannede pædagoger 59,8 % af institutionspersonalet i 2014. I 2010 var det tilsvarende tal 59,9 %. I praksis er der altså nogenlunde den samme gennemsnitlige pædagogandel i 2014, som der var i 2010. I den mellemliggende periode har der været en stigning på omkring 1 procentpoint, efterfulgt af et tilsvarende fald på omkring 1 procentpoint, i gennemsnitskommunens pædagogandel.

Der er dog forskel i udviklingen mellem de enkelte kommuner. I 19 kommuner er pædagogandelen steget med mindst 5 % fra 2010 til 2014. I 27 kommuner er pædagogandelen faldet med mindst 5 %.

Landkort: Se udviklingen i din kommune

På de to landkort herunder kan du se, hvordan udviklingen har været i personaleforbruget i din kommunes daginstitutioner fra 2010 til 2014.

Det ene kort viser den procentvise udvikling i antallet af børn pr. voksen i kommunernes daginstitutioner. Det andet kort viser den procentvise udvikling i pædagogandelen, dvs. hvor stor en andel af personalet, der er uddannede pædagoger.

Klik på den enkelte kommune for at se kommunens udvikling i pædagogandel eller antal børn pr. voksen. Du kan skifte mellem de to kort ved at klikke på den lille dropdown-menu i forklaringsboksen.

Baggrund

KORA har tidligere gennemført et større analysearbejde med henblik på at opgøre sammenlignelige tal for kommunernes personaleforbrug i dagtilbud i form af personalenormeringen og andelen af uddannede pædagoger blandt personalet. Dette analysearbejde blev lavet med udgangspunkt i 2012-tal og i juni 2016 opdateret til 2014-tal. I den aktuelle undersøgelse følger vi op med at se på udviklingen i kommunernes personalenormeringer og pædagogandele i perioden fra 2010 til 2014.

Undersøgelsen er finansieret af BUPL, der har ønsket ny og opdateret viden om udviklingen i kommunernes personaleforbrug i daginstitutionerne.

Metode

Undersøgelsen er en beskrivende analyse, der bygger på data fra Danmarks Statistik, Kommunernes og Regionernes Løndatakontor og Social- og Indenrigsministeriet samt på solide og velafprøvede opgørelsesmetoder fra tidligere KORA-undersøgelser.

Ud fra tidligere erfaringer er der grund til at tro, at der i nogle kommuner er visse problemer med pålideligheden af grunddata om personale og indskrevne børn. Alligevel vælger KORA i samarbejde med BUPL at offentliggøre tallene, da de giver det bedst mulige sammenligningsgrundlag og overblik, der er tilgængeligt lige nu.

Undersøgelsen fokuserer på kommunernes personaleforbrug på daginstitutionsområdet som grundlag for at kunne sammenligne kommunernes prioriteringer.

Tallene tager ikke højde for eksempelvis personalets og børnenes fravær, institutionens åbningstider og personalets tid til administrative opgaver. Børnenes reelle voksenkontakt i den enkelte institution kan dermed se anderledes ud, end den normering KORA har opgjort.

Hent landkortene

Du er velkommen til at hente landkortene og embedde dem på din egen hjemmeside. husk at angive KORA som kilde og at linke til KORAs hjemmeside.

Landkort i HTML: Udvikling i daginstitutionernes normering

Landkort i HTML: Udvikling i pædagogandele


Type: Rapport
Udgiver: KORA, København
Hvem har finansieret: BUPL
Vidensområder: Børn og unge, Økonomi og administration