KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Rapport

Styrkelse af værestedernes rolle i den sociale indsats i kommunerne

En evaluering af erfaringer fra tre kommuner med en samarbejdsmodel
Et tættere samarbejde mellem væresteder og kommuner har ført til bedre hjælp til nogle af de mest udsatte borgere i Haderslev, Holstebro og Odense Kommuner. Det viser en evaluering af projektet, som KORA har foretaget for Socialstyrelsen.
Udskriv Del på
Forfattere: Ulf Hjelmar, Hans Skov Kloppenborg og Patricia Thor Larsen
Udgivet: November 2016

Styrkelse af værestedernes rolle i den sociale indsats i kommunerne

Socialt udsatte borgere, som benytter værestederne, kan få tilbud om en sammenhængende hjælp og støtte, der er tilpasset deres individuelle behov. Modelfoto: Mette Kramer Kristensen/KORA

Baggrund

Projektet ”Styrkelse af værestedernes rolle i den sociale indsats” er en del af satspuljeaftalen for 2013. Det er gennemført af Socialstyrelsen i samarbejde med Haderslev Kommune, Holstebro Kommune og Odense Kommune i 2014-2016.

Formålet med projektet har været at udvikle en model for et øget samarbejde mellem kommuner og væresteder gennem en række fremskudte kommunale indsatser på værestederne. Derigennem har målet været, at socialt udsatte borgere, som benytter værestederne, kan få tilbud om en sammenhængende hjælp og støtte, der er tilpasset deres individuelle behov.

De fremskudte kommunale indsatser udgøres af fremskudt sagsbehandling, fremskudt misbrugsindsats og en styrket ordning med støtte- og kontaktpersoner (SKP). Dertil kommer, at der er iværksat en række holdbaserede aktiviteter for brugerne, hvis formål er at skabe progression for borgerne og fungere som brobygning til de fremskudte indsatser.

Konklusion

Med den nye indsats får kommunerne fat i borgere, som man ikke havde kendskab til i forvejen, og kontakten bliver skabt tidligere end før.

De kommunale medarbejdere vurderer, at kvaliteten af den faglige indsats er forholdsvis høj. Dette hænger sammen med, at indsatsernes placering på værestederne giver en større nærhed til borgerne og gode muligheder for et udvidet relationsarbejde. Det giver også mulighed for at inddrage værestedet i opfølgningen og den efterfølgende støtte til borgeren.

Borgerne oplever, at det er meget positivt, at de fremskudte indsatser er på værestederne. De føler sig mere trygge og tilpasse i samtalerne med de kommunale medarbejdere, end når samtalerne foregår i de kommunale forvaltninger. De oplever også, at samtalerne drejer sig om forhold, der er vigtige for dem.

Projektkommunerne vurderer, at de nye indsatser til en vis grad erstatter hidtidige indsatser til målgruppen, og at en styrkelse af værestedernes rolle i den sociale indsats efter en indkøringsperiode ikke vil gå væsentligt ud over de eksisterende økonomiske rammer på området.

Anbefalinger

På baggrund af evalueringen kan KORA anbefale andre kommuner at etablere et tættere samarbejde til værestederne. KORA har samlet erfaringerne fra projektet i en guide, der bliver offentliggjort i slutningen af 2016.

Metode

Evalueringen bygger på en lang række datakilder, herunder registrerings- og spørgeskemaer fra medarbejdere og brugere af indsatsen, interview med medarbejdere og brugere samt driftsøkonomiske oplysninger, der løbende er samlet ind fra kommunerne. I alt 561 borgere er blevet registreret i de fremskudte kommunale indsatser, og indsatserne knyttet til disse borgere udgør grundlaget for evalueringen.

Type: Rapport
Udgiver: KORA, København
Hvem har finansieret: Socialstyrelsen
Vidensområde: Social
Kontakt

Ulf Hjelmar

Programleder

3155 0420 / ulhj@vive.dk

Modtag vores nyhedsbrev