KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Notat

At arbejde rehabiliterende i hjemmeplejen gør arbejdet meningsfuldt

Det gør arbejdet mere meningsfuldt og interessant, og det mindsker lysten til at sige op, når ansatte i hjemmeplejen arbejder rehabiliterende, viser ny KORA-undersøgelse.
Udskriv Del på
Udgivet: November 2016

At arbejde rehabiliterende i hjemmeplejen gør arbejdet meningsfuldt

Rehabiliteringsforløb er tidsafgrænsede, tværfaglige og målorienterede forløb, der har til formål at nedsætte behovet for hjælp. Modelfoto: Ricky John Molloy/KORA

Konklusion

Kommunerne har siden 1. januar 2015 haft pligt til at tilbyde rehabiliteringsforløb til ældre borgere, som søger om hjemmehjælp. Rehabiliteringsforløb er tidsafgrænsede, tværfaglige og målorienterede forløb, der har til formål at nedsætte behovet for hjælp.

Medarbejderne i hjemmeplejen har dermed i højere grad skullet arbejde på en ny måde. I dag skal de forskellige faggrupper samarbejde, ligesom medarbejderne skal samarbejde med borgeren, så hjælpen kan tage udgangspunkt i borgerens ønsker.

Dette analysenotat ser nærmere på, hvilken betydning det har for medarbejderne at arbejde rehabiliterende. Langt de fleste medarbejdere i hjemmeplejen arbejder i dag hyppigt rehabiliterende, dvs. flere gange dagligt eller dagligt.

De medarbejdere, der ofte arbejder rehabiliterende, finder deres arbejde mere meningsfuldt og oplever, at det er nemmere at møde borgerens behov. De finder, at de i højere grad yder en hjælp, som er tilpasset borgernes individuelle situation og ønsker.

Medarbejdere, der ofte arbejder rehabiliterende, oplever også i højere grad at have adgang til videreuddannelse, at have teammøder med og få støtte af nærmeste chef, og endelig overvejer de i mindre grad at sige op.

Anbefalinger

I en tid, hvor også SOSU-medarbejderne bliver ældre, og det gælder om at kunne rekruttere og fastholde medarbejderne i omsorgssektoren, synes indførelsen af rehabilitering generelt set at være en positiv oplevelse for medarbejderne.

Baggrund

I NORDCARE-projektet, et samarbejdsprojekt mellem forskellige nordiske universiteter og KORA, har vi i perioden november 2015 til februar 2016 gennemført en repræsentativ spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte i ældreplejen i de nordiske lande og har spurgt til deres arbejdsbetingelser og jobindhold.

Metode

Analysen er baseret på spørgeskemadata fra 2015 blandt 361 frontmedarbejdere i privat og kommunal hjemmepleje i Danmark.

Type: Notat
Udgiver: KORA, København
Samarbejdspartnere: Projektet ledes af professor Marta Szebehely, Stockholms Universitet.
Hvem har finansieret: NORDFORSK
Vidensområde: Social
Kontakt

Tine Rostgaard

Professor i komparativ social- og velfærdspolitik

4274 3445 / tiro@vive.dk

Modtag vores nyhedsbrev