KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Notat

Rehabiliterende hjemmepleje efter Roskilde-modellen

En analyse af de økonomiske konsekvenser af Roskilde-modellen for rehabilitering
Ældre borgere, der modtager et særligt intensivt træningsforløb, bliver hurtigere selvhjulpne, end hvis de modtager traditionel hjemmepleje. Samtidig oplever de bedre livskvalitet. Det viser en analyse af projekt Hjælp til Selvhjælp i Roskilde Kommune. 
Udskriv Del på
Forfattere: Jakob Kjellberg og Rikke Ibsen
Udgivet: September 2016

Rehabiliterende hjemmepleje efter Roskilde-modellen

Ny-visiterede borgere modtager flere ydelser tidligt i deres forløb, men de bliver hurtigere selvhjulpne og kan afslutte deres hjemmeplejeforløb tidligere, end det var tilfældet i 2014, før HTSH blev indført. Modelfoto: Ricky John Molloy/KORA

Baggrund

I januar 2015 startede hjemmeplejen i Roskilde Kommune på Hjælp til Selvhjælp (HTSH). Det er et særligt intensivt træningsforløb, der har som mål at gøre borgerne selvhjulpne hurtigst muligt. Træningsforløbet leveres af et HTSH-team, som borgerne visiteres til på baggrund af en individuel vurdering, når de starter på hjemmepleje i Roskilde Kommune.

Denne rapport rummer en analyse af den umiddelbare effekt, som HTSH har haft på at gøre borgerne selvhjulpne. Desuden rummer rapporten en analyse af, om indførelsen af HTSH har haft betydning for udviklingen i omkostningerne til hjemmepleje.

Konklusion 

Analysen viser, at arbejdet med rehabilitering i Roskilde har indfriet de opstillede målsætninger.

Ny-visiterede borgere modtager flere ydelser tidligt i deres forløb, men de bliver hurtigere selvhjulpne og kan afslutte deres hjemmeplejeforløb tidligere, end det var tilfældet i 2014, før HTSH blev indført.

Analysen viser også, at modtagere af HTSH-forløb oplever en forøget livskvalitet. I et spørgeskema om helbredsrelateret livskvalitet, måles livskvaliteten i gennemsnit til 0,62 ved starten af HTSH-forløbene og 0,72 ved slutningen. Stigningen er lige stor for nyvisiterede og kendte borgere.

De årlige omkostninger til hjemmepleje er 6,9 % højere for borgere over 65 år i den periode, hvor HTSH-projektet kører, i forhold til før-perioden. Dette skal dog ses i forhold til, at antallet af borgere i hjemmeplejen er steget med 8,6 % i samme periode.

Metode

Måling af effekten af HTSH er lavet som en registerbaseret før-efter analyse, hvor før-perioden er den periode i 2014 op til indførelsen af HTSH, og 2015 er studieperioden.

Type: Notat
Udgiver: KORA, København
Hvem har finansieret: Roskilde Kommune
Vidensområde: Sundhed
Kontakt

Jakob Kjellberg

Professor, programleder for Sundhed

4280 1915 / jakj@vive.dk

Modtag vores nyhedsbrev