KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Notat

Projekt ”Læring, der ses”

1. måling, forår 2016
Differentierede og inkluderende læringsmiljøer skal bane vejen for, at alle børn lærer så meget, som de kan. Det er hovedformålet med en praksisudvikling, som København og Frederiksberg Kommuner har sat i gang. KORAs første måling af projektet belyser udbyttet af kompetenceudviklingen, grundlaget for praksisforandringen samt arbejdet med ’Læring, der ses’ på de to kommuners folkeskoler.
Udskriv Del på
Forfattere: Hanne Søndergård Pedersen, Marie Kiil Brøcker og Katrine Iversen
Udgivet: November 2016

Projekt ”Læring, der ses”

KORAs første undersøgelse af projektet viser overordnet set, at der er et godt fundament for forandringen af praksis. Modelfoto.

Konklusion

Skolerne i København og på Frederiksberg har været i gang med at udvikle deres praksis i et stykke tid, og udviklingsforløbet er stadigvæk i sin begyndelse.

KORAs første undersøgelse af projektet viser overordnet set, at der er et godt fundament for forandringen af praksis: En stor andel af ledere og didaktiske vejvisere – udvalgte lærere, som skal understøtte praksisændringen – føler sig rustede til arbejdet med praksisudviklingen, og hovedparten af de didaktiske vejvisere oplever, at de har opbakning fra ledelsen.

Som forventet på dette tidlige tidspunkt i forløbet er der stadigvæk et stykke vej, før praksisudviklingen for alvor slår igennem i undervisningen.

Anbefalinger

Undersøgelsen peger på, at nogle didaktiske vejvisere er usikre på målet med praksisudviklingen og deres rolle som vejviser. For at styrke implementeringen kan man med fordel tydeliggøre målet med praksisudviklingen, og det samme gælder rollen som didaktisk vejviser.

Baggrund

Frederiksberg og Københavns Kommuner ønsker – gennem kompetenceudvikling af ledere og didaktiske vejvisere – at igangsætte en forandring af praksis i folkeskolerne. Forandringen skal resultere i, at undervisningen tager afsæt i klare mål for læringen, og at skolerne arbejder sammenhængende med målstyret læring, differentiering, progressionsvurdering, feedback, evaluering og inkluderende læringsmiljøer.

Metode

Notatet er for det første baseret på en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere og didaktiske vejvisere. For det andet er der gennemført gruppeinterview med seks skoleledere og gruppeinterview med i alt seks didaktiske vejvisere.

Type: Notat
Udgiver: KORA, København
Hvem har finansieret: A. P. Møller fonden
Vidensområde: Børn og unge