KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Rapport

Inddragelse af pædagoger i skoledagen

De økonomiske overvejelser og konsekvenser

Folkeskolereformen har betydet, at der er kommet flere pædagoger ind i skoledagen. Kommunerne forudsætter typisk, at pædagoger varetager cirka halvdelen af den understøttende undervisning. Det varierer dog væsentligt fra skole til skole, fra kommune til kommune og på tværs af klassetrin. 

Udskriv Del på
Udgivet: Oktober 2016

Inddragelse af pædagoger i skoledagen

Der er stor forskel på, hvor stor en andel af den understøttende undervisning, kommunerne forudsætter, at pædagoger varetager. Den typiske andel er omkring 45-55 %, men der er også eksempler på, at kommuner forudsætter, at 85 % af den understøttende undervisning varetages af pædagoger. Modelfoto: Ricky John Molloy/KORA

Konklusion

Folkeskolereformen er delvist finansieret af, at pædagoger skal inddrages mere i skoledagen. Det har medført et øget antal pædagoger på skolerne. Pædagogerne varetager en væsentlig del af den understøttende undervisning. Rapporten konkluderer bl.a. at:

  • De fleste af landets kommuner har opstillet økonomiske retningslinjer for, hvor meget af den understøttende undervisning pædagoger forventes at varetage. Det er for at få budgetterne til at gå op snarere end for at diktere, i hvor stort omfang pædagoger skal være med i skoledagen lokalt på skolerne. 
  • Skolelederne har oftest ret til selv at fastlægge andelen af pædagoger. Dermed kan de afvige fra de kommunale retningslinjer. Det sker dog kun i mindre omfang, da deres økonomiske råderum er bundet til budgettildelingen.
  • Andelen af understøttende undervisning varetaget af pædagoger er et økonomisk håndtag både for kommunen og skolen. 
  • Der er stor forskel på, hvor stor en andel af den understøttende undervisning, kommunerne forudsætter, at pædagoger varetager. Den typiske andel er omkring 45-55 %, men der er også eksempler på, at kommuner forudsætter, at 85 % af den understøttende undervisning varetages af pædagoger.
  • Pædagogerne inddrages i størst omfang i indskolingen, mindre på mellemtrinnet og mindst i udskolingen.

Baggrund

Analysen er en del af det samlede evaluerings- og følgeforskningsprogram for reform af folkeskolen, som Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling iværksatte i 2014.

Analysen undersøger de økonomiske konsekvenser af folkeskolereformens ændrede krav til undervisernes uddannelseskvalifikationer. Det sker gennem empirisk viden om kommunernes og skolernes anvendelse af regelforenklingerne. Analysen fokuserer således ikke på, hvordan inddragelsen af pædagoger i skoledagen påvirker børnenes faglige udvikling eller trivsel, eller andre nærtliggende temaer.

Formålet med analysen er at give et billede af, hvor stor betydning det har for skolerne og kommunerne, at der er kommet ændrede krav til det pædagogiske personales uddannelseskvalifikationer. Hensigten er at bidrage med praksisnær viden om kommunernes og skolernes valgmuligheder i forbindelse med fastsættelse af medarbejderstaben. Analysen har til hensigt at skabe refleksion for andre kommuners og skolers egen praksis.

Metode

Analysen er tilrettelagt som et komparativt casestudie i fem kommuner og på ti skoler. Datagrundlaget består af dokumenter, landsdækkende survey-data samt kvalitative interviews.

Læs mere om evaluerings- og følgeforskningsprogrammet

Rapporterne er en del af det evaluerings- og følgeforskningsprogram for reform af folkeskolen, som Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling iværksatte i 2014. De fem KORA-rapporter, som udgives i oktober 2016 giver et indblik i, hvor langt kommuner og skoler er kommet med implementeringen af reformen på udvalgte områder:

Samtidig udkommer tre rapporter, som er udarbejdet af SFI og EVA. Ministeriet har udgivet et samlet notat med centrale konklusioner fra alle de otte aktuelle rapporter i følgeforskningsprogrammet.

Læs mere her


Type: Rapport
Udgiver: KORA, København
Hvem har finansieret: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling
Vidensområder: Børn og unge, Økonomi og administration
Kontakt

Lasse Hønge Flarup

Projektleder

4139 3506 / lafl@vive.dk

Bente Bjørnholt

Seniorforsker

2076 1640 / bebj@vive.dk

Modtag vores nyhedsbrev