KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Notat

Projekt ”Professionelle Læringsfællesskaber”

1. måling forår 2016
Øget læring og trivsel blandt eleverne er målet med projekt ’Professionelle Læringsfællesskaber’, som Randers og Aarhus Kommuner er i gang med. KORAs første måling af projektet belyser udbyttet af kompetenceudviklingen og status for implementeringen.
Udskriv Del på
Forfattere: Hanne Søndergård Pedersen, Marie Kiil Brøcker og Katrine Iversen
Udgivet: August 2016

Projekt ”Professionelle Læringsfællesskaber”

Professionelle læringsfællesskaber skal styrke elevernes læring og trivsel i Aarhus og Randers. Modelfoto: Ricky John Molloy/KORA

Konklusion

I alt 32 skoler i Aarhus og Randers har arbejdet med professionelle læringsfællesskaber (PLF) i et stykke tid, men udviklingsforløbet er stadigvæk i sin begyndelse. KORAs undersøgelse viser overordnet set, at skolerne på nogle områder er godt på vej. Men helt som forventet på dette tidlige tidspunkt i forløbet er der stadigvæk potentiale for forbedringer. Arbejdet med de professionelle læringsfællesskaber er således ikke en helt naturlig del af hverdagen, og PLF er heller ikke nået helt ud til eleverne endnu.

Anbefalinger

Den første måling peger på, prioriteringen af og opbakningen til arbejdet med professionelle læringsfællesskaber kan tydeliggøres af ledelsen på nogle af skolerne i projektet. Samtidig kan ledelsernes mulighed for erfaringsudveksling om implementeringen styrkes. Formålet med de implementeringsteams, der findes på hver skole, kan ligeledes synliggøres.

Baggrund

Randers og Aarhus Kommuner ønsker – gennem kompetenceudvikling af ledere, lærere og pædagoger – at styrke og øge elevernes læring og trivsel gennem udvikling af professionelle læringsfællesskaber (PLF). De professionelle læringsfællesskaber fokuserer blandt andet på brug af feedback og data, teamsamarbejde og faglige læringsmål.

Metode

Notatet er for det første baseret på en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere, lærere og pædagoger samt elever på 3.-6. klassetrin. For det andet er der gennemført gruppeinterview med skoleledere samt med lærere og pædagoger.

Type: Notat
Udgiver: KORA, København
Hvem har finansieret: A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal
Vidensområde: Børn og unge