KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Arbejdspapir

The importance of origin and destination country skills for labour market attachment of immigrants from Pakistan, Iran and Turkey

Flygtninge og familiesammenførte bruger ikke den uddannelse, de har med sig fra hjemlandet, på det danske arbejdsmarked. Til gengæld ser det ud til, at de, der genuddanner sig, har nemmere ved at få job.
Udskriv Del på
Forfattere: Jacob Nielsen Arendt, Chantal Pohl Nielsen og Vibeke Jakobsen
Udgivet: Juli 2016

The importance of origin and destination country skills for labour market attachment of immigrants from Pakistan, Iran and Turkey

Forskere fra KORA og SFI har undersøgt, om og hvordan en uddannelse fra hjemlandet kan hjælpe flygtninge på det danske arbejdsmarked. Modelfoto: Lars Degnbol/KORA

Flygtninge har generelt svært ved at komme i arbejde. Forskere fra KORA og SFI har derfor undersøgt, om og hvordan en uddannelse fra hjemlandet kan hjælpe flygtninge på det danske arbejdsmarked. Undersøgelsen er blevet bragt i det videnskabelige tidsskrift Nordic Journal of Migration Research.

Undersøgelsen viser, at uddannede flygtningene har lige så svært ved at komme i arbejde som flygtninge uden uddannelse. Det ser heller ikke ud til, at bedre danskkundskaber bringer flere af de uddannede flygtninge i job. Til gengæld er de mere tilbøjelige til at genuddanne sig i Danmark, og den danske uddannelse får lidt flere flygtninge i job.

Forskerne har ikke undersøgt, hvorfor uddannelsen fra hjemlandet ikke bliver anvendt.

Metode

Undersøgelsen har testet tre hypoteser om anvendelsen af indvandreres medbragte og danske kvalifikationer:

  1. Overførbarhed: At medbragt uddannelse øger beskæftigelseschancen
  2. Komplementaritet: Bedre dansk sprog øger anvendeligheden af medbragt uddannelse
  3. Gen-investering: Medbragt uddannelse øger dansk uddannelse, hvilket øger beskæftigelsen.

Forskerne har anvendt spørgeskema-data for flygtninge og familiesammenførte fra Tyrkiet, Pakistan og Iran, der er kommet til Danmark som voksne før 2000. Derudover er deres beskæftigelsesstatus i 2006 blevet undersøgt.

Type: Arbejdspapir
Udgiver: Nordic Journal of Migration Research, DE GRUYTER OPEN, Bogumiła Zuga 32A Str., 01-811, Warsaw, Poland
Vidensområde: Arbejdsmarked og uddannelse