KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Rapport

Tilkøbsydelser på ældreområdet – en ny mulighed for kommunerne?

En evaluering af erfaringerne fra frikommunerne
I tre år har seks frikommuner haft mulighed for at sælge tilkøbsydelser til borgere i hjemmeplejen og på plejecentre, hvilket ellers kun har været muligt for private leverandører. Både de ældre selv og deres pårørende har været glade for forsøget, men kun få har benyttet sig af det, viser KORAs evaluering.
Udskriv Del på
Forfattere: Ulf Hjelmar og Anne Mehlsen Christiansen
Udgivet: Juni 2016

Tilkøbsydelser på ældreområdet – en ny mulighed for kommunerne?

Modelfoto: Ricky John Molloy/KORA

Baggrund

Frikommuneforsøget løb fra 2012 og frem til ultimo 2015, og perioden er siden blevet forlænget frem til 1. juli 2017. Formålet med frikommuneforsøget er at gøre op med unødvendige statslige krav til proces og dokumentation. Desuden vil man give kommunerne mulighed for at tilbyde nye typer af ydelser og afprøve nye måder at styre opgaveløsningen på.

Frikommunerne har fået mulighed for at tilbyde tilkøbsydelser til borgere, der er visiteret efter servicelovens § 83, som retter sig mod borgere med behov for personlig pleje, praktisk hjælp og madservice. I alt seks frikommuner har gennemført forsøg på området, og KORA har evalueret erfaringerne med disse særlige muligheder for tilkøbsydelser på ældreområdet.

Konklusion/resultater

Efterspørgslen efter tilkøbsydelserne har været begrænset. Af det samlede budget på henholdsvis hjemmepleje- og plejeboligområdet udgør de solgte tilkøbsydelser en minimal del – langt under 1 %. Det er langt overvejende ekstra rengøring, som er blevet solgt som tilkøbsydelser.

En væsentlig årsag til dette begrænsede salg er, at borgerne har oplevet prisen på de kommunale tilkøbsydelser som høj i forhold til de private leverandørers priser. Kommunerne har søgt at fastsætte priserne på tilkøbsydelserne efter de faktiske gennemsnitlige omkostninger. Men de har typisk anvendt et forsigtighedsprincip i beregningerne for at sikre sig, at der ikke forekom konkurrenceforvridende effekter som følge af kunstigt lave timepriser for tilkøbsydelserne. Og det har resulteret i relativt høje priser.

Borgerne og deres pårørende, som har købt tilkøbsydelser, har været meget tilfredse med muligheden for at kunne tilkøbe ekstra ydelser hos kommunen. Det giver borgerne og de pårørende en ekstra tryghed og sikkerhed for kvaliteten, at de kan tilkøbe ekstra ydelser hos den leverandør, som i forvejen kommer i hjemmet.

De private leverandører i undersøgelsen giver udtryk for, at det er positivt med en mere ligelig konkurrence mellem offentlige og private leverandører. De frygter generelt ikke en øget konkurrence på baggrund af den nye tilkøbsmulighed i kommunerne.

Metode

Evalueringen bygger på erfaringerne fra seks frikommuner: Fredensborg Kommune, Fredericia Kommune, Odsherred Kommune, Vejle Kommune, Vesthimmerland Kommune og Viborg Kommune. Der er primært indsamlet skriftligt materiale fra disse kommuner og gennemført en række interview (23 interview, heraf 5 gruppeinterview) med borgere, ledere og medarbejdere i kommunerne samt private leverandører på området.


Type: Rapport
Udgiver: KORA, København
Hvem har finansieret: Social- og Indenrigsministeriet
Vidensområde: Social
Kontakt

Ulf Hjelmar

Programleder

3155 0420 / ulhj@vive.dk

Modtag vores nyhedsbrev