KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Rapport

Measuring Child Well-being

An overview of potential measurement instruments
KORA og TrygFondens Børneforskningscenter har identificeret en række spørgeskemaer, der er velegnede til at undersøge, hvilken betydning forskellige indsatser har for børns trivsel. Spørgeskemaerne er især relevante at bruge til at sammenligne indsatserne på tværs. Spørgeskemaerne kan bruges til studier af børn og unge i forskellige aldersgrupper.
Udskriv Del på
Forfattere: Astrid Kiil, Jacob Nielsen Arendt og Michael Rosholm
Udgivet: Maj 2016

Measuring Child Well-being

Modelfoto: Ricky John Molloy/KORA

Baggrund

For at politikere og andre beslutningstagere skal kunne bruge effektmålinger og økonomiske evalueringer til at prioritere mellem forskellige tiltag målrettet børn og unge, er det nødvendigt, at målingerne så vidt muligt er sammenlignelige på tværs af interventioner og aldersgrupper. Oversigten over spørgeskemabaserede måleinstrumenter har fokus på at identificere en række spørgeskemaer, der kan brugs på tværs af indsatser, og som dermed hjælper til, at effekterne af indsatserne kan sammenlignes med hinanden. Denne sammenligning kan bruges til at vurdere, hvilke indsatser der giver mest trivsel for pengene.

Oversigten er udarbejdet for TrygFondens Børneforskningscenter. I og med at centeret har mange forskningsprojekter i opstartsfasen og har en tværfaglig forskergruppe, er det et unikt forum for at diskutere og arbejde hen imod, at der indsamles data på nogle fælles effektmål i fremtidige studier af børn og unge.

Resultater

Oversigten identificerer syv spørgeskemaer, der kan bruges til at måle børns subjektive og psykosociale trivsel, herunder deres sociale og følelsesmæssige velbefindende.

Oversigten identificerer desuden en række supplerende spørgeskemaer, der kan dække andre aspekter af børns trivsel, inklusive personlighedstræk, eksekutive funktioner og andre aspekter af børns udvikling.

Anbefalinger

Projektets resultater kan bruges til at udvælge, hvilke spørgeskemaer forskerne i TrygFondens Børneforskningscenter skal bruge til at måle effekter på tværs af indsatser. De kan også bruges af andre forskere og praktikere, der er interesserede i at kunne sammenligne deres resultater med andre.

Metode

Potentielle spørgeskemaer er blevet identificeret ved at indhente forslag fra projektlederne i Trygfondens Børneforskningscenter samt andre tilknyttede eksperter med omfattende forskningserfaring inden for børn- og ungeområdet.

En indledningsvis screening førte til, at 27 spørgeskemaer blev udvalgt og beskrevet med hensyn til:

  • Hvilke skalaer og subskalaer de indeholder
  • Svarkategorier
  • Hvem, der kan bruges som respondenter
  • Hvilket aldersinterval de dækker over
  • Hvor lang tid det tager at besvare dem
  • Fordelingen af positivt og negativt ladede spørgsmål
  • Ophavsrettigheder og pris for brug
  • Hvornår de er udviklet og oversat til dansk.
Type: Rapport
Udgiver: KORA, København
Samarbejdspartnere: Michael Rosholm, TrygFondens Børneforskningscenter
Hvem har finansieret: TrygFondens Børneforskningscenter
Vidensområder: Børn og unge, Social, Sundhed